Articles by Candaş Özer Yolcu

Kıbrıslılık Ve Kimlik Travması

Herkes kendini ister Kıbrıslı hisseder, isterse Kıbrıslı Türk. Yasalar dışında kimse kimseye elbise tasarlar gibi, aidiyet kimliği biçemez ve zorlayamaz…..