Sağlık


Mahkeme 20 Eylül’e Ertelendi

Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü aleyhine ara emri dosyalayan Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin başvurusu bugün, mahkemede görüşüldü; davanın duruşması…