Home Kıbrıs Bu Memleket Bizim Platformu, ortak mücadele çağrısı yaptı

Bu Memleket Bizim Platformu, ortak mücadele çağrısı yaptı

by Editör

Bu Memleket Bizim Platformu, belirledikleri 4 ilke çerçevesinde ortak mücadele verme kararı aldığını açıklayarak, bu ilkeleri benimseyen tüm örgüt ve yurtseverleri ortak mücadeleye davet etti.
Bu Memleket Bizim Platformu bugün saat 11.00’de KTÖS’te basın toplantısı yaparak, “Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin özgürce kullanılması, Kıbrıs Türk toplumunun kültürel değerlerinin kimliğinin ve varlığının korunması, federal Kıbrıs çözümüne ulaşmak ve üretimin esas alındığı bir ekonomi yapı” için ortak mücadele kararı aldıkları 4 ilkeyi paylaştı. Belirlenen ilkeleri platform adına KTÖS Başkanı Emel Tel okudu. 
Tel, ülkenin bütünlüğünü, emekçilerin ve halkların kardeşliğini, demokrasiyi, temel insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğünü, insanlığın ortak evi olan dünyada çevrenin korunmasını ve barışın bir erdem olduğunu savunan örgütler olarak belirledikleri ilkeler çerçevesinde “Bu Memleket Bizim Platformu” altında birlikte, dayanışma içinde ortak mücadele verme kararı aldıklarını söyledi.
Bu Memleket Bizim Platformu’nun belirlediği ilkeler şöyle:
“Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan kazanılmış haklarına sahip çıkarak, nereden gelirse gelsin siyasal iradesine yapılan müdahaleleri reddeder, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin özgürce kullanılması hedefi için mücadele ederiz.
Kıbrıs’ta Temel İnsan Hakları ve kültürel haklara saygı duyarak, bilimsel, rasyonel akla dayalı, demokratik,  laik bir toplum yapısı hedefi ile Kıbrıs Türk toplumunun kültürel değerlerinin kimliğinin ve varlığının korunması için mücadele ederiz. 
Kıbrıs’ın bölünmesine ve bir parçasının veya tümünün başka ülkelerle birleşmesini reddeder, Birleşmiş Milletler gözetiminde devam eden görüşmelerde tarafların karşılıklı olarak üzerinde uzlaştığı parametreler çerçevesinde bağımsız, birleşik, federal Kıbrıs çözümüne ulaşmak için mücadele ederiz.
Kendi kendini yönetme ve kendi ayakları üzerinde durma hedefine dönük olarak, her türlü ekonomik bağımlılık yaratacak düzenlemeye karşı çıkar, karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler çerçevesinde üretimin esas alındığı bir ekonomi yapı için mücadele ederiz”
Bu Memleket Bizim Platformu şu üyelerden oluşuyor:
“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Bağımsızlık Yolu (BY), Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG)”

Related Articles

Ajans Cyprus