Home Kıbrıs CTP: Asgari ücret belirlenirken tüm taraflar masada olmalı

CTP: Asgari ücret belirlenirken tüm taraflar masada olmalı

by Editör

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP),  hükümetin, “el attığı her konuyu içinden çıkılmaz hale getirdiğini, binlerce çalışanın bir yıldan beridir dört gözle beklediği asgari ücretin saptanmasında da istikrarını koruduğunu ve yine her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdığını” iddia etti.

CTP yazılı açıklamasında, ilgili yasanın 9. Maddesinin 3. Fıkrasında “Komisyon kararları üyeler tarafından imzalanır” denilmesine rağmen işçi tarafının karara imza atmadığını, işçi, işveren ve devlet tarafından oluşturulan “Asgari Ücret Saptama Komisyonu”nu önce bir arada tutamayıp dağıtan hükümetin, ardından da “işveren olmaksızın topladığı masadan işçiyi de kaçırarak” öyle karar üretme yoluna gidip yeni bir hukuki tartışmayı başlattığını savundu.

CTP açıklamasında şöyle denildi:

“Günler öncesinden komisyon toplantısına katılmayacağını açıklayan işveren temsilcilerini masaya döndürmek için hiçbir somut girişimde bulunmamakla hükümet, bu konuya ne kadar gayri ciddi yaklaştığını zaten gözler önüne sermişti. Bu ciddiyetsiz tavır, son toplantıda da sergilenerek, işçi tarafının masadan çekilmesine kaşın, yeni asgari ücretin belirlenerek açıklanmasıyla devam etti. Asgari ücrete esas muhatap tarafların masada olmadığı, ya da olup olmadığının tartışılır olduğu bir ortamda, hükümetin asgari ücretin belirlendiğini iddia ederek açıklaması kabul edilir değildir.

Hükümetin yapması gereken, tarafların yasada öngörülen şekilde, yeniden masa etrafında bir araya gelmesini sağlayacak girişimde bulunmak olduğu halde, yangına körükle giderek saptama yapıp açıklamasının izahı yoktur. Bu yöntemi teamüllere ve demokratik katılımcılığa aykırı bulduğumuz bilinmelidir. Herhangi bir hukuki işlemin başlamasına yol açmayacak biçimde, tarafların sürece yeniden dahil edilmesi hükümetin görevidir.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu illa ki bir uzlaşıya varmak zorunda değildir ama uzlaşı olmaksızın bir karara ulaşılması da yasal olarak gerekli olandır. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere hükümet, bu konuda daha fazla zaman kaybına yol açmadan, bir an önce harekete geçmek ve yeni asgari ücretin, ülke gerçeklerini göz önünde bulunduran ama tartışmaya da meydan vermeyecek biçimde saptanmasının önünü açmak zorundadır.”

Related Articles

Ajans Cyprus