Haber Detayı
27 Mayıs 2019 - Pazartesi 14:03 Bu haber 3780 kez okundu
 
UBP - HP Hükümet Programının Tam Metni
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ - HALKIN PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 27 MAYIS 2019
KIBRIS Haberi
UBP - HP Hükümet Programının Tam Metni

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ - HALKIN PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

HÜKÜMET PROGRAMI

27 MAYIS 2019

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

 

Bilindiği üzere, 02 Şubat, 2018 tarihinde kurulmuş olan dörtlü koalisyon Hükümeti’nin istifası nedeniyle, yeni hükümeti kurma görevi 14 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı tarafından şahsıma verilmiştir. Bu çerçevede Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasında kurulan koalisyon hükümeti neticesinde oluşturduğum kabine 22 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmıştır. Bugün Anayasa’nın 109. maddesine uygun olarak Hükümet Programını siz değerli milletvekillerimizin ve halkımızın bilgisine getirmek üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum.

 

Öncelikle vurgulamak isterim ki 41’nci hükümet olarak popülizmden uzak durarak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz.

 

Ülkemizin içinde bulunduğu bu ağır ekonomik ve siyasi koşullarda parlamentomuzdaki tüm siyasi partilerimizin birlik ve beraberliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İstikrarın da yakalanabilmesi adına yasama ile yürütmenin uyum içerisinde çalışmaları büyük önem arzetmektedir. Bunun için hükümetimiz üzerine düşeni yapacaktır.

 

Yapılamayanları, yapılmayanları yapmak ve  bir  dönüşüm  sağlayarak  Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ciddi bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığındayız.

 

Herkesin kabul edeceği üzere ülkemiz için sorunların ağırlaştığı bir  dönem  söz konusudur. Bir taraftan, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile Ekonomik ve  Mali  İşbirliği Protokolü’nün imzalanamaması, gereken önlemlerin zamanında  alınmaması, diğer taraftan 2018 yılı ortalarından itibaren döviz fiyatlarındaki  yükseliş  ve  buna  paralel olarak enflasyonun yüzde 30’ları bulması ekonomimizde derin yaralar açmıştır.

 

Ekonomik Kalkınma birinci önceliğimiz olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda,  üretken,  sürdürülebilir  ve  rekabet  edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamak ana gayemizdir.

 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri;

Tüm sektör temsilcileri büyük sıkıntılar içinde olduklarını ifade etmektedir.Halkın alım gücü düşmüştür. Turist sayısı ve turizm gelirlerinde ciddi bir azalma söz konusudur. Öğrenci sayısı ve öğrenci gelirlerinde de bir düşüş söz konusudur. Tarım kesimi hala doğrudan gelir desteği fiyatını beklemektedir. Hasat çoktan başlamış olmasına rağmen tahıl fiyatları konusu askıdadır. Yollarımız artık ne turizm ve üniversite sektörü gibi toplam dış ticaret açığımızı karşılayan iki önemli sektörümüzün ne de halkımızın ihtiyaçlarını kaldırabilecek durumdadır.

 

Limanlarımızın durumu içler acısıdır. Telekomünikasyon alanında ciddi eksikliklerimiz vardır. Sağlıkta nerdeyse ilaç bulunamaz bir noktaya doğru gerileme söz konusudur. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür.

 

Kısacası, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümeti  zor  bir  dönemde  göreve geliyor. Ancak Hükümet olarak biz ekonomik açıdan  güçlü  bir  Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için projelerimizle hazırız, hükümet olarak  bunu  başarmakta  kararlıyız.

 

İstikrarlı bir dönem geçirirsek bir-kaç yıla kadar ülkemizi yeni  bir  kalkınma  hamlesi içine sokabileceğimizden eminim.

 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri,

 

 

Hükümetimiz anayasamızın birinci maddesinde ifade edilen demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olacaktır.

 

Bizi biz yapan, bizi azınlık durumunda bir topluluk noktasından  alıp  Devlet  sahibi  Kıbrıs Türk halkı noktasına taşıyan öz değerlerimize sahip çıkacağız.

 

Demokrasimizin güçlenmesi, demokrasimiz için vazgeçilmez olan siyaset kurumunun güçlenmesi, siyaset kurumuna duyulan güvenin artırılması ile doğrudan ilgilidir.

 

Bu yönde gereken titizlik mutlaka gösterilecektir. Sosyal adaletin bozulmasının başlıca nedeni gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Biz, hem ekonominin büyümesi hem de gelir

 

dağılımının çağdaş ülkelerdeki gibi olması  için  üzerimize  düşenleri  yapmakta  kararlıyız.

 

Yargının sorunlarını biliyoruz. Yapılması  gerekenler  ortadadır.  Yargıda  biriken  sorunları aşmak için bir plan-program çerçevesinde ivedilikle yola koyulacağız.

 

 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri:

 

 

Kıbrıs adası Ortadoğu’nun yanı başında ve Doğu Akdenizin merkezinde ve halen büyük stratejik öneme sahiptir.Gelişmiş ekonomilere sahip Avrupa ülkeleri, petrol ihtiyacının 80’ini Orta Doğu’dan karşılamaktadır.

 

Uzman görüşleri Kıbrıs sorununun kalıcı biçimde çözülmesi ve bölgede geniş bir işbirliği zemini sağlanabilmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bir enerji geçiş merkezi olmaya oldukça uygun bir aday olduğuna işaret etmektedir.

 

Ancak Rum tarafı bir çözüme yanaşmıyor ve bölgede Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine bağlantılar oluşturuyor. Haklarımızı gasp etmeye çalışanlara karşı gereken tedbirleri almazsak gelecek nesiller bizleri affetmeyecektir.

 

Kıbrıs’ın çevresinde bu kadar önemli olaylar yaşanırken,  Türkiye  Cumhuriyeti  ile  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilşkiler daha da önem kazanmaktadır.  Hükümet olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde özen göstereceğiz.

 

Sayın Başkan değerli Milletvekilleri

 

Öncelikle Başbakanlık bünyesinde yapılacak çalışmalarla sözlerime başlamak istiyorum.

İçinden geçtiğimiz bu ekonomik kriz ortamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolu, kapsamlı, orta vadeli  hedefleri de gözeterek, sonuçlandırılacaktır.

Hükümetimizin ekonomik vizyonu  doğrultusunda  mali  disiplinin  sağlanması,  daha verimli bir ekonomik yapının oluşması ve reel sektörün gelişmesi için öngördüğümüz reformların hayata geçirilmesi noktasında Başbakanlığın çok etkin bir rol oynayacağını özellikle vurgulamak isterim.

 

Hükümetimiz döneminde gerek Ekonomik Koordinasyon Kurulu, gerekse Reel Sektör Danışma Kurulu daha etkin ve yoğun bir şekilde çalışacaktır.

 

 

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile ilgili, Yatırımcılara yönelik teknik ve finansal destek programları geliştirilerek, "tek durak ofisi" aktif hale getirilecektir. Bu kapsamda, reel sektörün iş yapabilirliğini ve yatırım ortamını geliştirmek amacıyla uygulanan faiz destek ve kısmi hibe programları geliştirilecek ve  genç  girişimcilere  yönelik programların artırılması sağlanacaktır. Finansal ve teknik destek programları geliştirilirken kalkınmada öncelikli bölgelerde daha  etkin  kullanılmasını  sağlayacak gerekli adımlar atılacaktır.

 

 

Tüm finansal programların teknik eğitimlerle desteklenerek yıl boyunca aktif olması sağlanacak, piyasada devlet eliyle mevsimsellik yaratılmasının önüne geçilecektir. Endüstri 4.0 kapsamında AR-GE destek programlarının geliştirilmesine olanak tanınmasına yönelik kuluçka ve inovasyon merkezlerinin kurulması sağlanacak, teknoparklar desteklenecektir.

 

 

Dünya’da iş yapabilirlik sıralamasında üst seviyeye çıkabilmek için yatırım ortamındaki aksaklıklar ivedilikle giderilecek, reel sektörün karşılaştığı karmaşık bürokrasi pratikleştirilecek ve süratlendirilecektir.

 

 

Yatırım ortamının geliştirilmesi, planlama faaliyetleri ve yeni raporların oluşturulması, finansal ve teknik destek programlarının geliştirilerek yürütülmesi, girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacak mevcut yapının geliştirilmesine yönelik adımlar atılacaktır.

 

 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Tapu Dairesi ile ortak proje kapsamında yapılan çalışmalarla bilinmeyen Evkaf malları tesbit edilecek ve sahiplenilecek. Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Müdürlüğü ile yapılan ortak projeler kapsamında muhasebe-emlak-arşiv sistemleri elektronik ortama geçilerek daha verimli çalışır hale getirilecek. Hayır işlerine ayrılan bütçe artırılarak daha fazla insanımıza yardımlar götürülecektir. Toplumda

 

dayanışmanın, yardımlaşmanın, karşılıksız iyilik yapmanın ve ihtiyaçlılara sahip çıkmanın önemini anlatacak programlar düzenlenecektir.

 

 

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği güçlendirilecek ve Mukayyitliğin ana görevi olan  denetim fonksiyonu arzu edildiği gibi yerine getirilecektir. Böylece denetlenen,  şeffaf  güçlü kooperatifler oluşturulacaktır.

 

 

E-Devlet projesinin bir an önce hayat bulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. E-Devlet kapısı en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Kurum ve kuruluşlarda halen kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin e-Devlet ile uyumlaştırılması sağlanarak e-Devlet üzerinden hizmet vermelerine olanak sağlanacaktır. Kamu ortak veri merkezi ve e-Devlet Binası projeleri için en kısa zamanda ihaleye çıkılması sağlanacaktır. e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları belirlemek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak ve koordine etmek üzere bir daire veya kurum, teşkilat yapısı ve görevleri ile birlikte oluşturulacaktır.

 

 

Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmayı, insan kaynaklarının yönetiminde liyakatı ön plana çıkarmayı, kaynakların  etkin  kullanılmasını  kamunun  hesap  verebilirliği ile verimliliğini artırmayı ve sunulan kamu hizmetleri duyulan memnuniyetsizliğin azaltılmasını hedefleyen kamu reformu  süreci  planlanacak  ve  hayata geçirilecektir.

 

 

Kamu reformu kapsamındaki yasaların hazırlanarak yasallaşması için öncelikle  yeni Kamu Görevlileri Yasası ,Öğretmenler Yasası ile Kamu Sağlık Çalışanları yasaları ile buna benzer personel yasaları güncellenecektir.

 

 

İstatistik Kurumu Yasasının yürürlüğe girmesine paralel kurumun aktif olarak çalışmaya başlayabilmesi için kuruma yapılması gereken istihdamlarda dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması böylece daha etkin bir şekilde ülke ihtiyaçlarını ve kullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikler üretilmesi sağlanacaktır. Ekonomide sektörler arasındadaki ilişkileri ölçen bir araç olan girdi-çıktı (input-output) tablolarının

 

oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca Devlet Planlama Örgütünün de yasası İstatistik Kurumu Yasasındaki düzenlemelere paralel ivedi güncellenecektir.

 

 

Kamudaki hizmetlerin yerine getirilmesinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla personelin görev yerine giriş çıkışlarla ilgili kontrolün tüm kamunun elektronik olması sağlanarak daha etkin bir denetimin yapılması sağlanacaktır.

 

 

Daha etkin ve uygulanabilir bir performans sisteminin hayata geçirilmesi için İnsan kaynakları planlamasının öncelikler çerçevesinde her yıl yapılması ve istihdamların bu çerçevede Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

 

 

Yatırım teşvikleri ile ilgili mevcut mevzuat gözden geçirilerek bütüncül bir Yatırım Teşvik Sistemi oluşturulacaktır.

 

 

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu´nun televizyon yayınlarının niteliği güçlendirilecek ve çağdaş anlayışla yayınlarını sürdürecektir. BRT’de çok seslilığe halel gelmeksizin Kıbrıs Türk Halkının meşru hak ve menfaatlerini gözeten bir yayın politikası izlenecektir.

 

 

İnsanımızın huzur ve güvenliği için ülkemizde artan ve çeşitlenen suçla ve suçlularla insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde daha etkili mücadele yürütülmesini sağlamak için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Polis Genel Müdürlügü’ne gerekli yönetsel, teknolojik ve yasal desteğin sağlanması bu dönemde Başbakanlığın öncelikli hedefi olacaktır.

 

 

Bağımlılıklarla ilgili mücadele çalışmalarına belirlenen strateji ve eylem  planı  çerçevesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu öncülüğünde yoğun  şekilde devam edilecek. Bu anlamda, önleme ve destek  çalışmaları  çerçevesinde  çok büyük öneme sahip “BAĞIMLILIK DANIŞMA VE DESTEK HATTI” en kısa sürede hizmete girecek.

 

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliğinde hayata geçirilerek, madde bağımlısı gençler ve bireylerin tedavi ve rehabilitasyonuna çağdaş destek sağlanacak.

 

 

Örgün eğitimde ana hedeflerden biri olan İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine yönelik müfredat çalışmaları tamamlanarak en kısa zamanda hayata geçirilecek.

 

 

Tüm spor dallarını dikkate alan bir spor poltikası izlenecektir. Sporun yaygınlaştırılması kapsamında spor altyapılarına büyük  önem  gösterilecek  ve  bunun  için  gerekli  çalışmalar yapılacaktır. Gençlerin  projelerinin  desteklenmesi  kapsamında  gençlik  ve  spor alanlarında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılacaktır. Engelli bireylerin gençlik ve spor faaliyetlerine erişimi kolaylaştırılacaktır. Genç ve özellikle  engelli  vatandaşlarmızın spor yapma  olanakları  artırılacak  ve  teşvik  edilecektir.  Gençlerin özgür, aktif sağlıklı ve vatan sever birer vatandaş olmaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

 

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulunun çalışmalarına gereken destek verilecektir.

 

 

Sayın Başkan değerli Milletvekilleri

 

 

Hükümetimizin Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı eliyle yürütülecek olan dış politikasında temel hedefimiz, sadece Kıbrıs sorunu bağlamında değil diğer tüm alanlarda uluslararası platformda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını, uluslar arası konjektür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu şekilde geliştirilen proaktif yaklaşımlar çerçevesinde korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımaktır. Bunu hayata geçirirken uluslararası hukuk, demokrasi, laiklik, insan hakları ve özgürlüklerini göz önünde bulunduran ve diyaloğu esas alan, uzlaşmacı bir anlayışıyla, diplomasinin tüm imkanlarından yararlanacağız. Kıbrıs konusunun da dahil olduğu dış politikamıza ilişkin uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının sesinin duyurulmasını sağlayacak ve ülkemizin tanıtımını en etkin şekilde gerçekleştireceğiz.

 

Yarım asrı aşkın bir süredir devam eden sonu gelmez müzakere  süreçleri,  esasen  yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı federal ortaklık modelinin tüketildiğini ve mevcut şartlarda federasyonun gerçekçi  bir  çözüm  modeli  olmadığını  ortaya çıkarmıştır. Gelinen noktada Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk Halkıyla yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediği gün gibi açıktır. Taraflar arasında zemin  bağlamında ortak bir vizyon olmadığı gibi Kıbrıs Rum liderliğinin sahip olduğu zihniyet değişmediği sürece yakın gelecekte paylaşmaya dayalı federal bir ortaklık da mümkün görünmemektedir. Bu nedenle parmağımızın  arkasına  saklanmadan  ve  müzakere  edilmiş bir çözüm perspektifi ile barışçıl tutumumuzu muhafaza ederek bir yandan işbirliğine dayalı farklı ortaklık modelleri ile diğer yandan AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin artık masaya gelmesi gerekmektedir. Hükümetimiz yeni dönemde bu doğrultuda  fikirlerin  altını çizecek bir dış politikayı takip edecek ve Başbakan  Yardımcılığı  ve  Dışişleri Bakanı da bu çerçevede her tür diplomatik girişimi yapacaktır.

 

Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinin sadece Kıbrıslı Rumlara değil aynı zamanda Kıbrıslı Türklere de ait olduğu bilinciyle bu kaynaklarla ilgili olarak Adadaki iki tarafın işbirliği yapması ve bu kaynakların hakça ve adil bir biçimde paylaşılması önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak denizlerdeki hidrokarbon kaynakları konusunda baştan beri attığımız adımlar hem barışçı hem de tutarlıdır. Bu anlayışla hükümetimiz döneminde halihazırda başlamış ve/veya planlanmış olan aktivitelerimiz ileriye taşınacak ve haklarımız korunacaktır. Bu doğrultuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Garantör Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir işbirliği ve dayanışma halinde Doğu Akdeniz bölgesindeki meşru hak ve çıkarlarını koruyacak  ve imkan olan  her uluslararası platformda bu konudaki haklılığını gündeme getirecektir. Bu amaca yönelik olarak Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları içerisinde yer  alan  doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu hakların korunması için gerek ilgili ülkeler gerekse şirketler düzeyinde kararlılıkla diplomatik bir çaba ortaya konulacaktır.

 

Hükümetimiz Kıbrıs sorununa kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunamasa da iki tarafın kurumları arasında ekonomi, ticaret, turizm, insani konular ve benzeri alanlarda işbirliği yapılmasını destekleyecektir. Bunun yanında güven yaratıcı önlemleri de Kıbrıs Türk tarafının temel tezlerine halel gelmeyecek şekilde hayata geçirmeye olumlu yaklaşacaktır.

 

Bilindiği üzere güven iki tarafın çabasıyla sağlanabilecek bir şeydir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türkler üzerinde her alanda uygulamaya devam ettiği ve adadaki iki halkın ilişkilerini zehirleyen haksız ve insanlık dışı izolasyonun bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarımız artarak sürecektir. Bu bağlamda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin özellikle son dönemde artırdığı engelleme girişimlerine karşı ilgili makamlar nezdinde gerekli bilgilendirme ve protestolar yapmak suretiyle, bu hususları başta BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirerek, haksız izolasyonun sona erdirilmesi yönünde azami gayret gösterilecektir.

 

Yine izolasyondan dolayı spor, kültür ve sanat alanlarında  ülkemizin  yaşadığı  uluslararası temsil sorununu gidermek için çalışma yapılacaktır.  Bu  bağlamda  uluslararası organizasyonlarda ülke gençliğinin yer almasını sağlamak için girişim yapılacak, bu tür etkinliklere katılım maddi olarak desteklenecektir. Sanat ve sanatçı evrensel niteliğe sahip olduğundan, çoğu zaman siyasi  engellere  takılmadan  karşı  karşıya kaldığı uluslararası izolasyonun aşılmasında büyük bir rol  oynayabilir.  Bu  amaçla sanatçılarımızın uluslararası platformlarda temsiliyetleri imkan dahilinde her açıdan desteklenecektir. Yükseköğretim ve turizm gibi lokomotif nitelikli sektörlerimizin de geliştirilmesi için yurtdışı temsilciliklerimizin etkinlikleri bu açıdan ihtiyaçlar dikkate alınarak şekillendirilecektir.

 

BM Barış Gücü’nün adadaki varlığının iki taraf arasındaki fiili barışı koruyan unsur olmadığının bilinciyle,  sözkonusu  operasyonun  aslında  statükonun  temel  unsurlarından, hatta sembollerinden biri haline dönüştüğü ve dolayısıyla buradaki  misyonu yanısıra temel varlığının sorgulanması gerektiği yönündeki kanaatimizi  koruyarak politikalarımızı bunun bilinciyle şekillendirmeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımla BM Barış Gücü’nün yakın zamanda sivil bir güce  dönüştürülmesi, Gazimağusa şehir merkezinde bulunan BM kampının şehrin sakinlerine bir yeşil  kent parkı ve aktivite alanı olarak kazandırılması ve BM Barış Gücü’nün iki tarafın doğrudan iletişime geçmesine engel değil, yardımcı olacak bir aracıya dönüşmesine yönelik girişimlerimizi yoğunlaştıracağız.

 

Dışişleri Bakanlığı’yla örtüşen çalışmalar yürütmesine rağmen bugüne kadar farklı kurumların bünyesinde yer alan Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Hükümetimiz döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu yolla

 

Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon eksikliği de giderilecek olan Merkez’in yeni  dönemde daha aktif çalışarak Avrupa Birliği ile ilişkileri ileriye taşıyacak çalışmalarda önemli bir rol alması sağlanacaktır. Bu amaçla Avrupa Birliği ile siyasi diyaloğun üst düzeye taşınması, Mali Yardım Tüzüğü'nün etkin uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü'nün kapsamının genişletilmesi ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün hayata geçirilmesi için her türlü çaba sarf edilecektir. AB ile olan ilişkilerde yıllar içinde yerleşmiş olan temel tezlerimize halel getirecek yaklaşımlardan kaçınılacaktır.

 

Hükümetimiz, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi başta olmak üzere tüm kurum ve birimleriyle Avrupa Konseyi’ni, Kıbrıs Türk halkının görüşlerinin aktarılması açısından önemli bir platform olarak değerlendirmektedir. Avrupa Konseyi ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla Meclisimiz ve Yerel Yönetimlerimizin çalışmalarına destek verilmeye devam edilecektir. Yine bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarına özel önem verilerek Avrupa Konseyi bünyesindeki ilgili kurumlarla sağlıklı bir diyalog içerisinde olunmasını sağlayacak adımlar atılacaktır.

 

Hükümetimiz, BM Güvenlik Konseyi üye ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, turistik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması  için  gereken  adımları atacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özellikle gözlemci üyesi  olduğu  uluslararası ve bölgesel organizasyonlar ve ayrıca üçünücü ülkelerle olan ikili ve çok taraflı ilişkilerini geliştirmek maksadıyla çalışmalar yürütmeye devam  edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası hukuk ile insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin gelişmeler ve raporlar yakınen takip edilecek, ülkemizin uluslararası hukuk uygulamalarına dahil olabilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

 

Gözlemci üye olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkeleriyle ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması hedefiyle, bahsekonu  organizasyonlarla ilişkilerimizin ve gözlemci üye statülerimizin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Bu bağlamda yapılan uluslararası toplantılara katılım gerçekleştirilerek Kıbrıs Türk Halkının sesi bu platformlarda duyrulacaktır.

 

Kara para aklama, yolsuzluk, insan kaçakçılığı ve insan ticareti,  terörizme  karşı  mücadele gibi konularda mevzuatımız uluslararası hukuka uyumlaştırılacak ve  uluslararası örgütlerle ve yabancı devletlerle işbirliği yapılacaktır.

 

Hükümetimiz, 2018 yılının ikinci yarısında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından lansmanı yapılan “Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Projesi” kapsamında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan bağlarının güçlendirilmesinin gerekliliğine olan inançla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geri dönüş yapmayı arzulayan vatandaşlarımızın dönüşünü kolaylaştırmaya yönelik imkanlar geliştirilmesine dair çalışmalara devam edecektir. Projenin başlıca amaçları arasında, vatandaşlarımızın; yurtdışı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki gidiş ve gelişlerini arttırmak; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacakları yatırımları geliştirmek; ülkeye kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın dönüşünü kolaylaştırmak ve kimliğimizin yeni nesillere aktarılması ile yurtdışındaki gençlerimizin Kıbrıs Türk kimliğine olan aidiyet duygularını güçlendirmek bulunmaktadır. Bu bağlamda, başlatılan çalışmalar önümüzdeki dönemde de yoğun bir şekilde devam ettirilecektir.

 

Sayın Başkan değerli Milletvekilleri

 

Kamu maliyesinin ana hedefi mali disiplinin sağlanması olup, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu  finansman  dengesinin  sağlanmasında  ödün  vermeden   çalışmalar  sürdürülecektir.

 

Kalkınmayı önleyen ve mali istikrarı bozan iç borç yükünü azaltacak ödeme planlaması ile ödeme takviminin oluşturulması çalışmalarına ağırlık verilip ivedilikle hayata geçirilecektir.

 

Mali politika ve hedefler doğrultusunda sürdürülebilir makro ekonomik ve mali istikrarın sağlanması, kamu  kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini   ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını,

 

tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını amaçlayan ve Cumhuriyet Meclisinde görüşülmeye başlanan Kamu Mali Yönetimi  ve  Kontrol  Yasası  çıkarılacaktır.

 

Muhasebe ve Denetim mesleğini kontrol altına alacak ve kayıt dışılığın önlenmesinde büyük katkı sağlayacak olan Muhasebe Denetim ve Meslek Yasası çıkarılacaktır.

 

Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilmesi,elektronik takip yöntemleriyle (e-vergi) vergi kaybının azaltılmasının sağlanması, elektronik fatura, elektronik poliçe uygulamalarının hayata geçirilmesinin sağlanması ile ticaretin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi, kayıtdışılığın takibinin kolaylaştırılması, üretim ve yatırımların teşvik edilmesi, vergi oranlarının yukarı yönlü değil aşağı yönlü olarak vergi yükümlülerinin rahatlatılması çalışmaları yapılacaktır.

 

Vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil, vergi tabanını genişletmek ve vergi oranlarını indirmek suretiyle gelirleri artırmak temel politikamız olacaktır. Yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde düzenli vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere de ceza uygulamasına devam edilecektir.

 

Yükümlü haklarını artıran; vergi denetiminde adaleti, eşitliği ve güven duygusunu sağlayan; vergi dairesi uygulamalarında şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran; uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştıran; değerleme ölçülerini  yükümlü  lehine  iyileştiren; vergiye uyum maliyetlerini düşüren düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

 

Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörleri analiz ederek yükümlülerin vergiye uyum seviyelerini artırıcı uygulamalar ile vergiye gönüllü uyumun artırılmasında vergi kaçağını teşvik eden unsurların ortadan kaldırılması ve görsel ve yazılı basında vergi bilincinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

 

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına  devam  edilecektir.  İstisna,  muafiyet,  ve indirimler kapsamlı bir şekilde gözden geçirilip günün gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. Vergileme alanında vatandaşa hizmeti sunarken, teknolojinin imkânlarından daha çok yararlanılacak e-vergi uygulaması geliştirilecektir. Vergi Dairesinin beşeri ve teknik kapasitesi artırılacaktır. E-vergi ile elektronik takip sistemi geliştirilecek, e-gümrüğün devreye alınması ile birlikte vergideki kayıp ve kaçağın önlenmesinde devrim niteliğinde bir aşama kaydedilecektir.

 

Vergi yükümlülerimizin Gelir ve Vergi Dairesine gelip yapmak zorunda kaldığı birçok işlem e-vergi kapsamına alınacak ve Vergi Dairesine gelmeden elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanacaktır. Diğer  devlet  kurumlarımızla  da  entegrasyona  gidilerek  tüm kamu tahsilatlarının elektronik ortamda takip edilebilmesi sağlanacaktır.

 

Kayıt dışı ekonominin boyutlarının azaltılmasının orta ve uzun dönemde  ekonomik  istikrar ve birçok makroekonomik unsurun nitelikli bir biçimde iyileşmesine  ve ekonomide verimlilik düzeyi  ve  rekabet  gücünün  yükselmesine,  ayrıca  kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

 

Gümrük  İdaresi'nin  otomasyona  geçirilmesi,  gümrük  otomasyonunun   tamamlanması ve vergi otomasyonu ile birleştirilmesi sonucunda ülkede mevcut kayıt dışılığın önemli ölçüde önüne geçilebilecektir. "Gümrük Bilgi Sistemi" projesinin, 2020 yılı başında  hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

 

"Gümrük Bilgi Sistemi" projesi ve bu proje ile bağlantılı yasal düzenlemeler, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili daire, kurum ve kuruluşları da kapsayacak şekilde ve günün koşullarına uygun olarak 2020 yılı başında hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

 

AB direktiflerine ve mali eylem görev gücü (FATF)‘ın tavsiyelerine uygun olarak hazırlanmış Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası yasallaştırılacaktır.

 

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesindeki suç gelirlerinin  aklanmasının önlenmesi mücadelesini yürüten Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB)’nin daha etkili ve verimli mücadele yürütebilmesi için teknolojik  gelişmelere  uyum sağlamaya yönelik olarak teknolojik altyapısı geliştirilecektir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları  içerisinde  bulunan  devlete  ait  taşınmaz malların kiralanmasında, kira takdirlerinde,  mukavele  şartlarında  ve  mukavele şartlarının yerine getirilmesinde meydana gelen eşitsizliği önlemek ve tüm kira sözleşmelerinde belirli bir standart sağlanabilmesini teminen gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 

Çağdaş gelişmiş ülkelerde var olduğu gibi tüketiciyi koruyacak şekilde yeni bir şans oyunları yasası hazırlanacaktır.

 

Sayın Başkan değerli Milletvekilleri;

İçişleri Bakanlığı olarak, dağınık ve plansız gelişmenin önlenmesi, ülke kaynaklarının verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanılması, yerleşim alanlarının yaşanabilirlik düzeylerinin artırılması ve sağlıklı ortamların yaratılması temel amacıyla imar planlarının hayata geçme süreçleri tamamlanacaktır.

 

İlçelerin ve emirname bölgelerinin imar planlarının üniversiteler ve özel sektörden de hizmet satın alınarak mümkün olan en  kısa  zamanda  tamamlanması  hedefiyle  sürdürülen çalışmalar Ülkesel Fizik Plan kapsamında yeniden gözden geçirilecek  ve  kamu yararı gözetilerek sonuçlandırılacaktır. Yapılacak planlama çalışmalarında sivil toplum, yerel yönetimler ve merkezi idarenin birlikte eşgüdüm içinde çalışma anlayışı geliştirilecektir. Fiziki gelişmeyi yönlendiren, denetleyen yerel ve merkezi kurumların güçlendirilerek etkinleştirilmesi sağlanacak, koordinasyon ve işbirliğine dayalı bir örgütlenmeye gidilecektir.

 

Eşdeğer işlemleri başta olmak üzere, İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası çerçevesinde hak sahibi olanların devam eden işlemlerinin ve İskan Komitesi tarafından sonuçlandırılması için çalışmalar sürdürülecektir.

 

İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın, günün koşullarında yasa koyucunun niyetini karşılamaktan uzak olan maddeleri revize edilecek, çelişkili hükümler giderilecek ve yıllardır devam eden iskan sorununun adil ve eşit bir şekilde çözülmesi için düzenlemeler yapılacaktır.Rezerv kaynakların tespiti için gerekli çalışmaların başlatılarak tamamlanması ve elektronik ortamda kayıt altına alınması hedeflenmektedir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tarımsal kaynakların tahsis/kullanım kayıtları için kullanılan otomasyon teknolojisinin güncelliğini yitirmesinden dolayı, daha çağdaş, internet tabanlı yeni veri  sorgulama  teknolojilerini  de  içeren  veri  tabanına  sahip otomasyon sistemi ile değiştirilmesi konusundaki çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

 

Tapu ve Kadastro Dairesi’ne bağlı Tapu Amirliklerinin on-line sistemle birbirlerine bağlanarak tüm işlemlerin her ilçede yapılması sağlanacaktır. Tapu Otomasyon

 

Sistemi kadastro bilgileri ile entegre edilerek taşınmaz mal koçanı, parsel hudutlarını gösteren haritalar ile birlikte sahiplerine verilecektir.

 

Şehit ve hadise kurbanı çocuklarına verilen arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacaktır.

 

Bugüne kadar dağıtımı yapılan ve altyapısı kısmen veya tamamen eksik olan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması amacıyla projeler hazırlanacak ve hayata geçirilecektir. Hem köylerde, hem kentlerde yerli müteahhitlerin gerçekleştireceği uzun vadeli ve uygun ödeme imkanları sunan sosyal konut projeleri hayata geçirilerek gençlerimizin konut sorununun çözülmesi sağlanacaktır.

 

Taşınmaz Mal Komisyonunun yeni ve makul bir  finansman  modeli  ve  desteklenmesi için tedbirler alınacak, Komisyonun önündeki başvuruları çok  daha  hızlı  halledebilmesine imkan verecek gerekli değişiklikler yapılacaktır.

 

Demokratik, çağdaş, özerk yerel yönetim ile belediyeler arasında işbirliği ve  dayanışmanın geliştirilmesi temel  amaçtır.  Bu  amaçla,  51/1995  sayılı  belediyeler Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek yerel yönetimlerin daha çağdaş hizmet verebilmelerine, mali açıdan daha güçlü bir yapıya gelebilmelerine olanak sağlanacaktır. Yerel yönetimlerde bütçe disiplininin oluşturulması, stratejik önceliklere göre kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve sonuçların raporlanması sağlanacaktır.

 

Coğrafi temelli yerel yönetimlerin oluşturulması ve  mevcut  belediye  sayısının  azaltılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.  Yerel  yönetimlerin  İçişleri  Bakanlığı ile ilişkilerinin kurumsal bir yapıya  kavuşturulması için bakanlık bünyesinde  bu ilişki ve görevleri yürütecek teşkilat yasa çalışmaları sonlandırılacaktır.

 

Ülke genelinde tüm evsel atıkların Güngör Düzenli Depolama Tesisine getirilmesi için Katı Atık Transfer İstasyonları inşa edilip devreye konulacaktır.

 

En küçük yerel yönetim birimi olan muhtarlıklarımızın  muhtarlık  binasına kavuşturulması için başlanan çalışmalar tamamlanacak,  tamirat  ihtiyacında  olan  binaların tamiratı ile ilgili projeler hayata geçirilecektir.

 

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Saha Çalışması ve MAKS Veri Temini/Üretimi kapsamında ada genelinde sahadan toplanan verilerin güncellenmesi ve eksiklerinin tamamlanması için çalışmalar yapılacak, belediyelerin yapacağı çalışmaların tamamlanması ile birlikte bakanlığımız nüfus sisteminde kayıtlı kişileri ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilecektir. Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri’nin sistemleri arasında veri alışverişi sağlanarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Adres ve ikamet ile ilgili mevzuatın yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır.

 

Kaymakamlık bünyesinde yer alan hali araziler ile alkollü içecekler ile ilgili bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasını içeren “Alkollü İçecekler Otomasyon Projesi” ile “Hali Araziler Otomasyon Sistemi Projesi” hayata geçirilecektir.

 

Hem çalışanların daha çağdaş çalışma ortamı yakalaması hem de vatandaşın daha iyi koşullarda hizmet alabilmesi için Lefke Kaymakamlığı yeni bina inşası ve tamiri yapılacak, Gazimağusa Tapu Amirliği’ne yeni bina inşa edilmesi için projelendirme yapılarak hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

 

Merkezi cezaevi personelinin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Yeni cezaevi projesinin bitirilmesine kadarki sürede mevcut cezaevindeki mahkum ve tutukluların koşulları uluslararası standartlar çerçevesinde iyileştirilme çalışmaları devam edecektir. Cezaevinde suç türleri ve yaş gruplarına göre ayrım yapılarak özellikle çocuk ve genç suçluların yargılanmasında ve ıslah edilmesinde yapıcı ve koruyucu düzenlemeler getirilecektir. Cezaevi ile ilgili mevzuatın ve özellikle teşkilat yasasının yeni cezaevi çalışmaları kapsamında değiştirilmesi, cezaevindeki disiplin vb kural ve uygulamaların insan hakları ve evrensel kurallar ölçüsünde iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve ona paralel şekilde hazırlanmış olan Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı çalışmaları tamamlanacak, yurttaşlık verilmesinde objektif kriterler getirecek; belirli bazı hakları içerecek bir  beyaz  kimlik  uygulamasına  yer  verilecek; yeni rejimle birlikte mevcut haklara halel getirmeyecek  ancak  vatandaşlığın  artık  çalışma iznine bağlanmayacağı, ülkenin temel ihtiyaçlarına cevap verecek bir nüfus politikası ile mevzuat oluşturulacaktır. Yabancıların muhaceret, izin ve vizelerle ilgili

 

işlemlerinde keyfiliği önleyecek, eşit, önceden belirli  kriterlere  bağlı  mevzuat  çalışmaları tamamlanacak, ülkeye girişlerde adli sicil ve sorgulama sistemi Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer bakanlıklarla birlikte iyileştirilecektir.

 

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme Yasa Tasarısı, doğum ve Ölümlerin Kaydı Yasa Tasarısı, Kimlik Kartı Yasa Tasarısı revize edilerek yasalaştırılması hedeflenmektedir.

 

Gece kulüplerinde hukuksuz ve insan haklarını ihlal  eden  uygulamaların  önüne  geçilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılacaktır. Bu bağlamda, kulüplerdeki çalışmakoşulları iyileştirilecektir.

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

 

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak hükümetimizin eğitim alanındaki hedefi “yaşam boyu eğitim ile öğrenen insan” ve “öğrenen toplum” anlayışından hareketle nitelikli ve çağdaş bir eğitim sistemi uygulamaktır. Bu bağlamda amacımız “Atatürkçü düşünce sistemini” benimsemiş, bilgi çağının ihtiyaçlarına cevap verecek, Kıbrıs Türk Halkının ulusal, kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkmasının yanı sıra, uluslararası alandaki gelişmeleri de gözeten akılcı, yaratıcı, çağdaş, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, sağlıklı nesiller yetiştirmektir.Bir toplumun geleceği, nitelikleri yüksek, dünyaya açık ve üretken bireylere bağlıdır. Eğitimi, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmede, ülkemizin dünya ile rekabet etme gücünü artırmada yaşam boyu süren bir etkinlik olarak gördüğümüzün altını çizmek isteriz.

 

Bu bağlamda;

 

 

Eğitim hizmetlerinin çağdaş eğitim bilimi ve teknolojisinin gereklerine göre geliştirilmesine odaklanarak, örgün ve yaygın eğitim sistemleri arasındaki bütünlüğün korunmasına, üretimde kişilerin bilgilerini yenilemesine, eğitimin sürekliliğinin sağlanmasına ve insan gücü ile istihdam  arasındaki  temel  dengenin  kurulması  için  planlı bir eğitim uygulamasına geçilecektir.

 

Temel eğitimde öğretim programlarının uygulama ve etkileşim alanları geliştirilecek, liselerde de temel eğitimde olduğu gibi, program temelli yeni müfredatlar ve ders kitapları, kendi eğitimcilerimiz tarafından hazırlanacaktır.

 

Öğrenci merkezli öğretim programları hedeflenecektir. Eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi hedefinde çalışmalar yapılacaktır.

 

Okul öncesi eğitim uygulamaları, çağdaş örneklemeler ve uygulamalar düzeyinde programlanarak yaygınlaştırılacaktır. Özel eğitim birimi güçlendirilecektir. Özel eğitime gereksinimi olan bireylere etkin ve verimli imkânlar sağlayacak bir özel eğitim anlayışı hedefiyle, gerekli mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

 

Tüm eğitim kademelerinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinin verilebilmesi için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi güçlendirilecektir. “Milli Eğitim Yasası ve Öğretmenler Yasası” günümüz ihtiyaçlarına bağlı olarak yeniden güncellenecektir.

 

“Okul Sağlığı” ve “Okul Güvenliği” konularına önem verilerek, tespit edilen altyapı eksiklikleri giderilecektir. Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü kapsamında yapılan öğrenci taşımacılığında kontrol ve takip sistemine geçilecektir.

 

“Bilgisayar Destekli Eğitim ve Teknolojisi Projesi” (E eğitim) eğitimin her kademesinde hayata geçirilecektir. Teknolojik ve bilimsel yenilikler dikkate alınarak öğretmenlerin niteliklerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

 

“Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası” revize edilerek okulların gelişimi için öz değerlendirme süreçleri hızlandırılacaktır. Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda uygulanan okul tabanlı bütçe uygulamaları diğer okulları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır.

 

İhtiyaç duyulan yeni okullar planlanarak inşa edilecektir. Bilgiye kolay  erişimi  sağlayacak yüksek hızda internet ortamlarının  tüm  okullara  ulaşması  sağlanacaktır.Gerek devlet gerekse özel okullar için fırsat eşitliği  politikası  geliştirilecektir. Okulların farklı alanlarda performans ve başarı değerlendirmeleri yapılacaktır.

 

Okul binalarının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak verimli binalara dönüştürülmesi çalışmaları genişletilecektir. Çağdaş eğitime paralel olacak şekilde, yabancı dil eğitimine ve teknoloji öğretimine önem verilecektir. Her bireyin en az bir yabancı dili ana dili gibi konuşabilmesi, teknolojik aletleri en iyi düzeyde kullanabilmesi adına gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 

“Öğrenci merkezli eğitim”, anlayışına uygun olarak, ders programlarının ve  kitapların daha basite indirgenip  somutlaştırılarak  geliştirmesi  çalışmalarına  önem  verilecektir.  Bu çerçevede  ders  programları  gereksiz  veya  eskimiş  ayrıntılardan  arındırılarak çağdaş bilgi ve kültür birikimi ile donatılacaktır.

 

İlköğretimde rehber öğretmen kadroları açılarak, rehber öğretmenlerin çalışmalarını esaslarına bağlı olarak okul öncesi ve ilkokullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezleri oluşturulacaktır.

 

Okullarda sağlıklı bir yönlendirme ve rehberlik hizmeti sunabilmek için, branş öğretmenleri ile rehber öğretmenler, öğrenciler ve velilerin sürekli iletişım ve işbirliği içerisinde çalışmaları  sağlanacaktır.  Çağdaş  denetim  ve  rehberlik  esasları doğrultusunda “Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası” gözden geçirilecektir. Sağlıklı ve amaçlarına uygun bir denetim mekanizması için denetmen kadroların ivedilikle doldurulması sağlanacaktır.

 

Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının, sicil işlemleri, çalışma  koşulları  ve  öğrenci kayıtları eğitim öğretim programları denetlenecektir. Eğitim  kalitesinin  artırılması “eğitim standartlarının” belirlenmesi ve  hayata  geçirilmesi  yöndeki çalışmalara ivedilikle başlanacaktır.

 

Çıraklık eğitimi desteklenerek yaygınlaştırılacaktır. Madde bağımlılığı konusunda çağ nüfusuna yönelik eğitim programları hayata geçirilecektir.

 

Trafik bilincine sahip çevreye duyarlı gençler yetiştirilecektir. Trafik ve çevre duyarlılığında farkındalık yaratacak uygulamalara önem verilecektir.

 

Talim ve Terbiye Dairesinin yapısı değiştirilecek AR-GE (araştırma-geliştirme) ve  projeler ile ölçme değerlendirme birimlerinin yapılanması sağlanacaktır. Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif sanatsal ve kültürel çalışmalar yapılacaktır.

 

“Toplam Kalite Yönetimi, bireysel ve toplumsal performans değerlendirme, stratejik yöntem, takım çalışması ve problem çözme teknikleri” modellerinin eğitim sistemine uyarlanması sağlanacaktır. Mesleki eğitim kampüs projesi hayata geçirilecektir.

 

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) yasası günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenecektir. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası yeniden düzenlenecektir. “Mesleki Yeterlilik Yasası” çıkarılamsı, Ulusal Meslek Standartları ve Belgelendirme Sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

 

“Mesleki Yeterlilik Çerçevesinin” ilanı için çalışmalar sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. Mesleki eğitim teşvik edilerek ülkemizin ihtiyacı olan teknik eleman ihtiyacının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

İş hayatının mevcut ve beklenen ihtiyaçlarının karşılanması için iş dünyası ve meslek örgütleri ile işbirliğinin artırılarak geliştirilmesi sağlanacaktır.Ülkemizin teknik eleman açığını karşılamak üzere yaşam boyu  eğitim  çerçevesinde  ihtiyaç  olan  meslek  alanlarına yönelik meslek kursları düzenlenerek işsiz bireylere yeni iş imkanları yaratılmaya çalışılacaktır.

 

“Yaşam Boyu Eğitim” Stratejisinin oluşturularak eğitim programlarının genel eğitim sistemine entegre edilmesi  sağlanacaktır.  Meslek  Eğitiminde  Kalite  Güvence  Sisteminin Oluşturulması sağlanacaktır. Öğretmenlerin performanslarını artırmak ve mesleki gelişimlerine katkı koymak adına, teknolojik, bilimsel yenilikler ve günümüz koşulları dikkate alınarak, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda,  branşlar  da  dikkate alınarak hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesine  önem  verilerek.  Öğretmenlerin gelişimine katkı koyacak hizmet içi eğitim kurslarının etkin bir şekilde devamı sağlanacaktır.

 

Kültür ve tarihimizi diğer kuşaklara aktaracak, sanatsal ve eski eserlerle ilgili yayınlara ve kültür konusunda yapılacak olan bilimsel araştırmalara gereken önem verilecektir.

 

Bu konudaki çalışmalar teşvik edilecektir. Kıbrıs Türk kültürünün öz değerlerine ve öz kimliğine yönelik çalışmalar desteklenecektir.

 

Çocuklarda okuma alışkanlığının artırılması  için  eğitsel  etkinliklerin  programdaki işlerliği artırılacaktır. Yükseköğretim politikaları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulacaktır. YÖDAK’ın düzenleme ve denetleme fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli yasal çalışmalar yapılacaktır.  “Yüksek  Öğrenim  Stratejik Belgesi” hazırlanacaktır. Buna bağlı  olarak  YÖDAK  yeniden yapılandırılacaktır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Yasası altında Yüksek Öğretim Denetim Tüzüğü hayata geçirilecektir. Yükseköğrenimde var olan kalitenin daha yukarılara çıkarılabilmesi için kalite kurulunun kurulması için çalışmalar yapılacaktır.

 

Yüksek öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi teşkilat şeması düzenlenerek Yüksek Öğrenim müsteşarlığı oluşturulacaktır.

 

Üniversitelerin akreditasyon ve kaliteye yönelik çalışmaları desteklenecektir. Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları desteklenecektir. Yükseköğretime geçiş yapılandırılacaktır. Yükseköğrenimde öğrenci memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

 

Tam donanımlı bir Devlet Tiyatro Salonu inşa edilecektir. Kıbrıs’lı Türk sanatçılar tarafından yazılan ve/veya sahnelenen tiyatro oyunlarının geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

 

Sayın Başkan değerli Milletvekilleri

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, karayolları ağının geliştirilmesi ve güvenliğinin artırılması amacıyla mali kaynaklar etkin bir şekilde  mevcut  ve  geliştirilecek projeler için kullanılacaktır. Bu bağlamda, yerel yönetimler ile yol temizliği ve tabela standardizasyonu kapsamında işbirliği yapılacaktır.

 

Trafik güvenliğini artırmak, ölümlü ve ciddi yaralanmalı çarpışmaları önlemek için Eğitim, Denetim, Mühendislik, Acil Hizmetler, Açığa Çıkarma, Değerlendirme ve Teşvik unsurlarından oluşan Vizyon Sıfır Trafik Güvenliği Sistemi benimsenecektir.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde, okullarda trafik eğitimleri artırılarak çocuk ve gençlerimizin trafik güvenliğine dair duyarlılığı artırılacaktır.

 

Sürücü adaylarının eğitimi, şoför okulları, eğitmenlerinin eğitim tazelemesi ve sınav sistemine uluslararası standartlar getirilecektir.

 

Geçici bir süre için ülkemizde ikamet edecek olan yabancı uyruklu şahıslara ehliyet verilmesi belirli kriterlere bağlanacaktır.

 

Sürücü ehliyetlerimiz uluslararası standartlara uygun, üst düzey güvenlik tedbirli hale getirilecektir. Ehliyet kategorilerinde uluslararası sisteme geçilecektir.

 

Akıllı ulaşım sistemlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacak ve hız,  kırmızı  ışık ve şerit ihlali denetimleri yapılacaktır.

 

Resmi hizmet araçlarına, okul servis araçlarına, ağır yük taşıma araçlarına,  kiralık araçlara, turistik taşıma izni olan araçlara takip sistemi takılması zorunlu kılınacaktır.

 

Ağır yük taşıma mevzuatındaki eksiklikler giderileek, araçlarda kapasite üzeri yük taşınmaması için sabit ve portatif kantar sistemleri ile etkin bir denetim mekanizması uygulamaya konulacaktır.

 

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla, araç muayene istasyonlarında uluslararası standartlarda hizmet verilebilmesi, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta tam donanımlı birer istasyon kurulması için Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde uluslararası ihaleye çıkılacaktır.

 

Devam etmekte olan Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi otomasyon projesi tamamlanarak, seyrüsefer harç ödemesi, araç kayıt, devir vb. işlemlerin elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır. Araç kayıt arşivinden başlanarak, Bakanlık ve tüm bağlı birimlerin arşiv sistemi dijital ortama taşınacaktır.

 

Toplu taşımacılığın bölgesel olarak kooperatifleşmesi yönünde devam eden çalışmalar tamamlanacaktır. Elektronik takip ve ödeme sistemlerinin de olacağı yeni yapıda, ülke geneli toplu taşımacılık ağı genişletilerek, hizmet saatleri artırılacaktır.

 

“T” izinsiz araçlar ile ciddi boyutlarda kayıt dışılık ve haksız rekabet yaratan korsan taşımacılığa karşı başlatılan denetim mekanizması geliştirilerek caydırıcı  cezai  yaptırımlar uygulanacaktır.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Modern bir Telekomünikasyon şebekesine ve alt yapısına kavuşturulabılmesi ve bu konu ile ilgili gereken tüm yeni yatırımlarının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlayabilmek üzere, Telekomünikasyon Dairesi Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yeniden yapılandırılacaktır. Söz konusu Kamu- Özel Ortaklığı ile günümüzde özel sektörün verimli işletmecilik becerilerinden yararlanılması, kamunun  ise  yatırımların  koordinasyonu,  genel  planlama,  denetleme  ve politika belirleme gibi alanlarda odaklaşması sağlanacaktır.

 

Telekomünikasyon Dairesinin Kamu-Özel Ortaklığı ile yeniden yapılandırılmasından hemen sonra 4G ve/veya 5G Mobil şebekeleri Kamu-Özel ortaklığındahayata geçirilecektir.

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve KAMU-NET ortaklığında  başlatılan,  ve  halihazırda  yarısından  fazlası  tamamlanan,  proje kapsamında ortaokul ve liselerin tümüne fiber optik kablo bağlantısı  ile  genişbant  internet hizmeti sağlanacaktır.

 

Limanlar Dairesi yeniden yapılandırılmak süreti ile uluslararası standartlarda düzenleyici ve denetleyici bir otorite oluşturulacaktır.Gazimağusa Limanı Kamu-Özel işbirliği ile yükten arındırılarak yat ve kruvaziyer gemilerine uluslararası standartlarda hizmet verebilecek bir turizm limanına dönüştürülecektir. Uluslararası ihale ile gerçekleştirilecek bu dönüşüm kapsamında, Kalecik bölgesine korunaklı bir liman inşa edilecek ve yük gemileri ile tersane yeni limana aktarılacaktır.

 

Girne Antik Limanı’ndaki yetki karmaşası sona erdirilecektir. Girne Turizm Limanı ile birlikte iki liman, Kamu-Özel işbirliği modeli kapsamında çağdaş hizmet verebilecek bir yapıya kavuşturulacaktır.

 

Devam etmekte olan Gemi Trafik Hizmetleri  Sistemi  (VTS)  tamamlanarak, karasularımız ve sahillerimizin güvenlik seviyesi artırılacaktır.

 

Kaymakamlıklar ve ilgili belediyeler ile  işbirliği  içerisinde  amatör  balıkçıların  kullanımı  için çekek yerleri inşa edilecektir.

 

Posta İşleme Merkezi kurularak, hizmetlerin etkinleştirilmesi ve güvenliği sağlanacaktır.Posta dağıtım hizmetleri, teknolojik imkanlardan da yararlanılarak, iyileştirilecek ve hızlandırılacaktır.

 

Ercan Havalimanı’nın, kamu menfaatleri doğrultusunda etkin yönetilmesi ve işletmenin doğru şekilde denetlenmesi yönünde var olan uygulamalar geliştirilerek devam ettirilecektir.

 

Geçitkale Havalimanı atıl durumdan çıkarılıp, kamu  yararına  olacak  şekilde  işlevsel  hale getirilecektir.

 

Meteoroloji Dairesinin teknolojiden azami derecede yararlanması ve hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır. Sismoloji Bölümü yeniden düzenlenecek, kesintisiz çalışma düzenine geçilmesi sağlanacaktır. Türkiye  Cumhuriyeti  Meteoroloji  Genel  Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile işbirlikleri geliştirilecektir.

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri

Tarım sektörü insan beslenmesi ve sağlığı, ayni zamanda ülke ekonomisi ile sosyal yapısı için çok önemli stratejik bir sektördür. Ülkede, sürdürülebilir doğal kaynakların yönetimini sağlayarak, tarım sektöründeki rekabetçiliği artırmak ve kırsal alanlarda yaşayan toplumun yaşam koşullarının iyileştirmek gerekmektedir.

 

Tarım Master Planı doğrultusunda mevcut kaynakların etkin kullanımı ile ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak örgütlü rekabet edebilen, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması, halkın güvenli gıdaya ulaşımının sürekli olarak sağlanması hedeflenmektedir.

 

Tarım entegre bilgi sistemi oluşturularak gıda güvenliğine hizmet eden, tarımsal desteklerin etkin ve verimli kullanımını sağlayan bir sistem oluşturulacaktır.

 

Hayvan hastalıkları ile mücadele etkin bir program dahlinde sürdürülecektir. Hayvan üreticilerinin ekonomik kayıplarının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, hayvansal gıda üretimi ile tüketiciye güvenli  gıdanın  ulaştırılmasının  yanında  uluslararası ticaretin gerekliliklerini yerine getirecek yapının oluşturulması hedeflenecektir.

 

Hellim tescili ve ülke coğrafyasına uyumu dikkate alınarak küçükbaş hayvan varlığı ve verimliliğinin artırılması sağlanacaktır. Süt ve süt ürünlerinde hijyen ve kalitesinin artırılması doğrultusunda hibe ve destekleme politikaları düzenlenecektir. Et ve et ürünlerinde hijyen ve kalitesinin artırılması için mezbahaların altyapıların geliştirilmesi ve denetimine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

 

İyi Tarım Uygulamaları ve Sertifikalı Üretim (Organik Tarım, GLOBALG.A.P. , v.b.) öncelikli olarak desteklenecektir. Ayrıca iyi tarım uygulamaları ile ilgili mevzuat oluşturulacaktır. Gıda güvenliğine yönelik etkin bir sistem oluşturulması sağlanacaktır. Bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsü  tarafından yapılan araştırma geliştirme ve adaptasyon çalışmaları sonucunda uygun üretim materyalleri ile üreticilerin buluşması sağlanacaktır.

 

Kümelenmeyi  (Kooperatifleşme,  vb.)  özendirecek  destekleme   sistemleri geliştirilecektir. Tarım ürünlerinde fiyatlandırmanın serbest piyasada oluşacağı, ancak devletin ilgili kurumlarının denge unsuru olarak piyasada yer alacağı sistemlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

Bitkisel üretimde ülke ihtiyaçlarına yönelik ve ihracat potansiyeli olan ürünlerde (Narenciye, patates, nar, v.b) kalite ve verimliliği artırıcı projeli yatırımlar desteklenecektir. Tarım Bakanlığının kontrol ve denetim faaliyetleri ile ilgili etkinliğinin ve kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

 

Denizlerimizden daha fazla yaralanacak sürdürülebilir bir su ürünleri politikası geliştirilecektir. Doğrudan gelir desteği uygulamaları, istihdam  ve  katma  değer  yaratacak sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyecek, kaliteyi çeşitliliği ve verimliliği teşvik edecek şekilde geliştirilecektir.

 

Tarım sektörünün öncü sektörlerin etkin bir tamamlayıcısı olduğu dikkate alınarak; hizmet sektörü gibi sektörlerin taleplerini karşılayıp tarımda ithal ikamesini destekleyici faaliyetlere yönelik Tarım Master Planı paralelinde eylem planları hazırlanacaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su konusunda tüm paydaşların katılımıyla, bilimsel zeminde maksimum faydanın yaratılacağı bir planlama ve uygulama projeksiyonu hazırlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda suyun değeri  ve  alternatif  maliyetleri  de  dikkate alınarak dış ticaret bağlamında katma değeri yüksek alanlarda kullanımı teşvik edilecektir. Su Dairesi ülkedeki su kaynaklarını etkin verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını yönetip denetleyecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su, tüm köylerimize, yurdumuzun her köşesine ulaştırıacaktır.

 

Taş ocaklarının etkin verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmesi ve ocakların rehabilite edilerek çevreye kazandırılması sağlanacaktır. Orta vadede alternatif yapı malzemeleri desteklenerek taş ocaklarına duyulan ihtiyaç azaltılacaktır. Ormancılık faaliyetleri eylem planı hazırlanarak ülke ormanlarının kalitesi artırılacaktır.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

 

 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde AR-GE, İnovasyon ve Bilişim Sektörlerini kapsayan, AR-GE ve Teknopark  yasal  mevzuatları tamamlanacak, inovatif  girişimcilik ve bilişim sektörleri desteklenecektir.

 

Dünyada bacasız  sanayi  olarak  kabul  edilen,  hammaddesi  büyük  ölçüde  yetişmiş insan gücü olan, yüksek katmadeğerli yazılım üretimi teşvik edilecektir. Kısa ve uzun vadeli Yazılım Sanayi Geliştirme Planları hazırlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yazılım sanayi sektörünün gelişmesi  sağlanacaktır.  Yazılım  sanayicilerinin  Teknopark ve AR-GE yasalarından en etkin biçimde faydalanmaları sağlanacaktır.

 

Organize Sanayi Bölgeleri Yasası değiştirilmesi suretiyle, yeni ve mevcut sanayi bölgelerinin, sanayiciler tarafından yönetilmesi düzenlenecektir. OSB’lerde Toplanan gelirlerin OSB’de harcanması yasal olarak sağlanacaktır. Sanayi bölgelerindeki arazi tahsisi ile ilgili üretim ve katma değer unsurlarını da kapsayan, kriterleri belirleyecek Sanayi Bölgeleri Kira Tüzüğü çıkarılacaktır.

 

Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu, büyük sanayi yatırımlarına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretimi olmayan yüksek teknoloji yatırımları  yapabilecek  dış yatırımcıya, yatırımlarına uygun arazi temini için, Büyük Organize Sanayi bölgesi kurulacaktır. Bu kapsamda  Yıldırım  köyü  yakınlarında  belirlenen  alan,  Organize Sanayi Bölgesi ilan edilip, bu bölge ekonomiye kazandırılacaktır.

 

Girişimcilere ait özel arazilerde sanayi faaliyeti yapabilmesi için, Şehircilik ve yerel yönetimlerin olumlu görüşü doğrultusunda sanayi bölgesi ilan  edilmesi  sağlanarak,  sanayi yatırımlarının önü açılacaktır.

 

Ülkedeki standartların geliştirilmesi, tartı gibi ölçüm aletlerinin ülke çapında denetiminin sağlanması için KTSO bünyesinde kurulan akredite laboratuvara yetki verilecek, metroloji mevzuatı tamamlanacaktır.

 

Yasal Metroloji mevzuatı tamalanarak, Ülkedeki standartların geliştirilmesi, ölçüm aletlerinin ülke çapında denetiminin sağlanması için TÜRKSAT’tan akredite almış laboratuvara yetki verilerek, metroloji mevzuatı tamamlanacaktır.

 

Sanayi Strateji Raporu güncellenmesi suretiyle uygulanması sağlanacaktır. Stratejinin hayata geçirilmesi için Sanayi Sektörünü Geliştirme ve Yönlendirme Kurulu kurulacaktır.

 

Sanayi Sicil Yasası çıkarılarak, sanayi envanterinin kurulması, yerli malı mevzuatının tamamlanması sağlanacaktır.

 

Niş ürünlerin markalaşması için yapılacak olan tanıtım, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetleri için sanayicilere ve ihracatçılara yönelik destekler devam edecektir. Katma değer ve yerel girdi yüksek üretimler daha fazla teşvik edilecektir ve yerli üretim haksız rekabete karşı korunacaktır.

 

Turizm, yükseköğrenim ve inşaat sektörlerinde yerli ürün kullanımın artırılması için  katma değeri ve yerel girdisi yüksek ürünlerin tüketimi teşvik edilecektir.  Özellikle  turizm sektöründe yerli üretimin artırılması için ilgili paydaşlarla etkin polotikalar geliştirilecektir.

 

Dış ticaret mevzuatları yeniden  düzenlenecek ve tüm  ön izin , ithal izni, ihraç izinleri   gibi prosedürler, denetim ve unsurları da dikkate alınarak, başitleştirilecektir. İş yapabilirliğin kolaylaştırılması amacı ile dış ticaret rejiminde uygulanan izin süreçleri elektronik ortamına taşınarak verimli hale getirilecektir.

 

Piyasa denetimleri sıklaştırılacak, etkinleştirilecek ve fahiş kar ile buna benzer uygulamalara fırsat verilmeyecektir. Ürün Güvenliği Yasası  kapsamında,  İlgili kurumların çıkarması gerekli ikincil mevzuatların yasallaşması  ve  buna  bağlı  olarak  tüm ilgili kurumların sorumluluk alanında bulunan ürünler için, Piyasa gözetim ve denetimin yapılması sağlanacaktır.

 

Hal Yasası taslağı gözden geçirilerek yasallaşması sağlanacaktır.

 

 

Fasıl 113 Şirketler Yasası kapsamında yapılan  şirket  kuruluş  formaliteleri,  Avrupa  Birliği normları da göz önünde bulundurarak, basitleştirilecek ve  kolaylaştırılacaktır. Ticari markalar ve alameti farikaların kayıtlandırılması, denetlenmesi ve takibi titizlikle yapılacaktır. Şirketlerin, yasaların ve diğer ilgili  mevzuatın  verdiği  yetkiler  çerçevesinde, denetimleri periyodik olarak yapılacaktır.

 

Enerji Dairesi ve/veya Enerji Düzenleyici  Kurulu  kurulması  çalışmalar  hızlandırılacaktır. Bu çalışmalarda Avrupa Birliği normları göz  önünde  bulundurulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ile “kablo ile  enterkonnekte  projesi”  Uluslararası ihale yoluyla fizibilite raporu  hazırlanacak  ve  projenin  hayata  geçirilmesine başlanacaktır.

 

Enerji Dairesi adı altında kurulması tasarlanan yasa taslağı gözden geçirilerek meclise sunulacaktır. Bu amaçla çalışmalara, gerektiğinde kamu dışından da uzmanların katılımı sağlanacaktır.

 

Saptanmış olan yenilenebilir enerji alanları ile ilgili olarak, yapılmış olan çalışmalar gözden geçirilecek ve geliştirilecektir. Bu bağlamda Kamu-Özel ortaklığı dahil olmak üzere, yeni alanların saptanması (yenilenebilir enerji kaynakları) ve uygulaması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 

Tüketime sunulan elektirik enerjisi temiz, salınımsız ve devamlı olmasını sağlamak amacıyla devam eden çalışmalar geliştirilecektir. Bu amaçla mevzuat değişikliği de dahil, gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 

Elektrik üretiminde Çevre Yasası emisyon limitlerini dikkate alarak farklı yakıt türü ve kalitesi seçimi yoluna gidilerek çevre açısından gerekli hassasiyet gösterilecektir.

 

Serbest Liman Bölgesi yeniden düzenlenerek yapılandırılacaktır.

 

 

Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri

 

 

Turizm ve Çevre Bakanlığı bünyesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizmde uluslararası ölçekteki rekabet  gücünü,  pazar  payını  ve  marka  değerini  artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Turistlerin ülkemizde kalış sürelerini ve geceleme sayılarını artırıcı faaliyetler çoğaltılacaktır. Bölgesel karakteristik özelliklere göre turizm ekonomisi artırılarak Turizm faaliyetlerinde çeşitlilik sağlanacaktır. Eko-Agro, özel ilgi, sağlık, gastronomi, üçüncü yaş turizmi butik otelcilik faaliyetleri özel teşvik kapsamına alınacaktır.

 

Tanıtımda teknoloji ve sosyal mecralar aktif olarak kullanılacak. Teknolojiye yatırım yapılarak çeşitli dillerde hizmet verecek  bir  web  sitesi  hayata  geçirilecek,  sosyal  medya ve reklam faaliyetlerinde proaktif politikalar izlenecektir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm teşvik sisteminin daha çağdaş bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalar ilgili paydaşlar ile yürütülecektir. Nitelikli işgücü tesis ve hizmet kalitesiyle marka haline gelinmesi amacı ile ilgili  Bakanlıklar  ve  kurumlar ile işbirliği yapılarak OTEM daha aktif bir yapıya getirilecektir.

 

2019 – 2024 yıllarını kapsayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Strateji ve orta  vadeli eylem planı yürürlüğe girecektir. Bu amaçla  2 milyon turist,  2 milyar dolar  gelir ve kırk bin yatağa ulaşılması hedeflenmektedir.

 

Kıbrıs mutfak kültürünün geliştirtmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelinerek restoranlar, üniversiteler, sivil toplum

 

kuruluşları görüşleri ortak paydada buluşturularak gastronomi turizminin geliştirtmesi sağlanacaktır.

 

Turizm ve Çevre Bakanlığının tescilli markası olan North Cyprus`un uluslararası platformlarda bilinilirliği artırılacaktır.

 

Girne Antik Liman renovasyon ve yenileme projesi ivedilikle hayata  geçirilecektir. Turizm anket çalışmaları başlatılarak ülkemizi ziyaret eden yolcuların geliş  amaçları  tespit edilecek ve turist, günübirlik ziyaretçi diğer seyahat eden  kişilerin  ayırımı  yapılarak potansiyel turist profili ayrıştırılacaktır.

 

Lefkoşa, Gazi Mağusa Surlariçinde tarihi ve kültürel özelliklere sahip atıl binalar; faiz destekli kredi  ve  hibe  programları  ile  desteklenerek  turizm  sektörüne  kazandırılacaktır.

 

Yerli üretim ve yerel istihdam projesi ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği desteklenerek artırılacaktır. Dört yıldız altı tesislerin günümüz turizm otelcilik standart ve koşullarına uygun renovasyon ve yenilenmeleri için gerekli muafiyetler sağlanacaktır.

 

Bafra turizm yatırım bölgesinde golf, eğlence ve dinlence alanları ve spor tesislerine yönelik çalışmalara ve bölgenin bütünsel bir turizm faaliyetine dönüşmesine hız verilecektir.

 

Çevre alanında Avrupa Birliği ile yürütülen mevzuat uyumlaştırma ve  tüzük  çalışmalarına devam edilecektir.Çevre denetimleri artırılacak ve denetim sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Çevre Bilincinin artırılması için başlatılan ve 9. sınıflarda devam eden çevre dersi , Milli Eğitim  ve Kültür Bakanlığı ile daha küçük yaşlara indirgenmesine yönelik çalışmalara   hız kazandırılacaktır.

 

Hazırlanmış olan Entegre katı atık yönetim planını Bakanlar  Kuruluna  sunulacaktır. Deniz kirliliğinin önlenmesi amacı ile Sürekli atık su izleme sistemi (SAİS) kurulumuna ilişkin çalışmalar ihale aşamasına getirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Plajlarımız ve denizlerimizde mavi bayrak kriterlerine uygun standartların getirilmesi çalışmalarına Çevre Koruma Dairesi tarafından ivedilikle başlanacaktır.

 

Ülkemizde ilk kez tam teşekküllü tehlikeli atık bertaraf tesisi gerçekleştirilecektir. Alternatif bertaraf yöntemleri çalışmalarına hız verilecektir.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

 

 

Hükümetimiz, sağlık hizmetlerinin tüm halkımız için, erişilebilir, sürdürülebilir ve kaliteli olmasını ulaşılması gereken en temel hedef olarak ortaya koymuştur. Bu hedef doğrultusunda hasta odaklı ve halkımızın sağlık  harcamalarını  asgariye  indiren  bir  sağlık sisteminin oluşturulması adına kararlılıkla gerekli tüm adımlar atılacaktır.

 

Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması tamamlanarak gerek merkez gerekse bakanlığa bağlı daire ve hastanelerin daha verimli hale getirilmesi için tüm çalışmalar hemen başlatılacaktır.

 

Sağlık kurumlarına belirli standartların getirilebilmesi için gerekli tüm çalışmalar başlatılarak tamamlanacak ve hem hasta hem de çalışan memnuniyetinin artırılması  yoluna gidilecektir.

 

Sağlık kurumlarının alt yapılarının geliştirilmesi ve sevk sayılarının azaltılması temel hedeflerimizden biri olacaktır.

 

Ülkemizde yaşayan herkesi kapsayacak şekilde genel sağlık sigortası hayata geçirilecek ve mali sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanının birbirinden ayrılması sağlanacaktır.

 

Sürdürülebilir bir sağlık sistemini oluşturmak için yasal çalışmalar süratle tamamlanacaktır. Kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasası, Döner Sermaye Yasası, Güncelliğini yitirmiş Temel Sağlık Dairesi Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, İlaç ve Eczacılık Dairesi yasası güncellenme çalışmaları tamamlanacaktır.

 

Sağlık sistemimiz içinde yer alan tüm paydaşlarımızla, kamu ve özel de çalışan doktorlarımızın çalışma koşulları ile ilgili düzenlemeler; hukuka  mutlak  bağlılıkla yeniden değerlendirilip ortak akılla çözülecektir.

 

Birinci basamak (koruyucu) sağlık hizmetleri geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır. Tüm sağlık merkezlerinin, doktor, insan kaynağı, altyapı, tıbbi alet ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi yolunda çalışmalar yapılacaktır.

 

Koruyucu sağlık hizmetleri uygulamalarının yaygınlaştırılması ve özellikle birinci basamak sağlık merkezlerinde düzenli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.

 

Perifer  hastanelerin  yeniden  yapılandırılması  ve  sağlık  merkezlerinin güçlendirilmesiyle hastaların kendi bölgelerinde sağlık  hizmeti  alabilmeleri  sağlanacaktır.

 

Lefkoşa’da yapılması planlanan yeni hastanenin en erken zamanda hizmete girebilmesi için gerekli çalışmalar hızla başlatılacak ve sonuçlandırılması için tüm çaba ortaya konacaktır.

 

Ülkenin en temel sağlık sorunlarından biri olan kalp ve damar hastalıkları noktasında etkin bir hizmet verilebilmesi adına Kalp ve Damar Hastalıkları Merkezi kurulması çalışmaları en kısa sürede başlatılacaktır.

 

Yapımı süren Güzelyurt Hastanesi tamamlanarak hizmete sunulacaktır.Girne Dr. Akçiçek, ile Cengiz Topel hastanelerinin bulundukları bölgelerinin artan nüfusu da dikkate alınarak yeniden düzenlenmeleri sağlanacaktır.

 

112 Hızır Servisi insan kaynağı, altyapı ve hukuki açıdan güçlendirilecek ayrıca tüm kamu ve özel 112 hizmetlerinin tek bir merkeze bağlanması sağlanacaktır.

 

Hastanelerde uygulanmaya başlanan otomasyon sistemi,  sağlık  merkezleri,  özel  klinik ve hastaneleri, eczaneleri ve laboratuvarları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır. Otomasyon sisteminin yaygınlaştırılması ile hem sağlık sistemi daha denetlenebilir ve ulaşılabilir hale getirilecektir.

 

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin iyileştirilmesine öncelik verilecektir. Alkol ve madde bağımlıları için tedavi, rehabilitasyon ve topluma kazandırma merkezi oluşturulması çalışmaları başlatılacaktır.

 

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili eğitimler yapılarak paydaşlarla işbirliği içinde gerekli düzenlemeler hayata geçirilecektir. Ayrıca ilaç fiyatlarının aşağı  çekilebilmesi  ve kullanım miktarlarının kontrol edilmesi için gerekli tedbirler alınacak, ilacın  amacı  dışında kullanılmasını önleyici denetim mekanizmalarının oluşturulması sağlanacaktır.

 

Sağlık Bakanlığı’na devredilen yarım inşaat halindeki binanın projesi geliştirilecek, yeniden düzenlenecek ve çağa uygun  yeni  bir  devlet  laboratuvarı  binası  inşa edilecektir.

 

Hasta memnuniyetinin veya memnuniyetsizliğinin ölçümü için bir hasta iletişim merkezi kurulması çalışmaları başlatılacaktır.

 

Tütün ve Tütün ürünlerinin zararlarından korunma ile ilgili mevzuat kararlılıkla hemen uygulanmaya başlayacaktır.

 

Bakanlığımızn görev ve yetki alanında bulunan gıda maddelerinin ve içme sularının üretilmesinden başlayarak son tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında etkin denetimler yapılacaktır. Bu konuda eksik mevzuat düzenlemeleri tamamlanacaktır.

 

Ülkede sağlık turizminin geliştirilmesi  için  tüm  paydaşlar  ile  gerekli  çalışmalar yapılacaktır.

 

Sayın Başkan , Değerli Milletvekilleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasında, sürdürülebilir bir çalışma ve sosyal güvenlik sisteminin  yaratılmasında,  hizmet  kalitesinin artırılmasında önemli bir rol üstlenerek toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkacağı bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikası oluşturma hedefinde olup çalışma hayatına ivme kazandırma amacıyla hazırlanacak  stratejik  planlar  ile  Çalışma  ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığına yeni bir vizyon kazandırılacaktır.

 

İşçi ile işveren arasındaki istihdam ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların, hukuksal yollara başvuru hakkı saklı kalmak kaydı ile  çözümü  için  izlenecek  usul  ve  esasları  düzenleyen “İş Uyuşmazlıklarının Davasız Halli Yasası” erken bir zamanda hayata geçirilecektir. Kayıt dışı istihdamla mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Avrupa Birliği müktesebatına uyumu sağlayacak şekilde İş Yasası’nda  gerekli değişikliklerin yapılması sağlanacaktır.

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan ve bulunan kişilerin işe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma koşulları dâhil, çalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitime erişim ve meslekte ilerlemede, mal ve hizmetlere erişimde; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, mezhep,  inanç,  etnik  köken,  felsefi  veya siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet  kimliği, engellilik,  yaş ve benzeri temellere dayanan her tür ayrımcılığa karşı etkili  bir  şekilde  korunmalarını sağlamak ve eşit  muamele  görme  hakkını  güvence  altına  almak amacıyla Ayrımcılığı Önleme Yasası çıkarılacaktır.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve koruma ilkeleri esas alınarak, mevcut yasa ve tüzükler sivil toplum örgütleri ile birlikte gözden geçirilerek; İlgili paydaşların önerileri doğrultusunda düzenlenerek uygulamaya konacaktır. İşgücü piyasasında genç girişimciliği güçlendirmeye yönelik uygulanan destek programları ekonominin değişen ve gelişen şartlarına uygun olarak çeşitlendirilerek uygulamalara devam edilecektir.

 

 

İş bulma merkezinin etkin olarak hizmet vermesi, iş arayanlarla işverenlerin bir araya gelmesi amacıyla, otomasyon sistemi hayata geçirilecektir

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sistemi’nin mali yapısını daha da güçlendirecek tedbirler üzerinde durularak yeni ve gelir artırıcı düzenlemelerle Sosyal Sigortalar Fonunun sürdürülebilir bir temele oturması sağlanacaktır. Sosyal Sigortalar Dairesine ait atıl durumda bulunan gayrimenkullerin değerlendirilmesi amacıyla  çalışmalar yapılacaktır.

 

Genel Sağlık Sigortası uygulamaları ile sigortalı bireylere sağlık alanında kaliteli hizmet verilmesi sağlanacaktır. Engelsiz yaşam evinin tamamlanıp hizmete açılması sağlanacaktır. Birinci etap inşaatı tamamlanan Engelsiz Yaşam Evi’nin, İkinci etap projesi en kısa sürede tamamlanıp, engelli gençlerin hizmetine sunulacaktır.

 

 

Eski huzurevi arazisinin üzerine gerekli alt yapı ve donanıma sahip yeni bir huzurevi inşa edilecektir. Yaşlılarımızın hayattan kopmayıp topluma entegre olmalarını sağlayacak ve 60 yaş üstü yetişkinlerin çeşitli spor, sanat ve kültür aktiviteleri ile sosyalleşmesine imkan tanıyacak gündüz yaşlı bakım merkezlerinin Mağusa ve Lefkoşa bölgelerinde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

 

 

Kapasitesi dolan Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın Sevgi Köyü Projesi’ne dönüştürülerek, farklı yaştaki çocuklara ev ortamında yaşamlarını sürdürme imkanı sağlamak amacıyla uygulamaya konacaktır.

 

 

Çalışan annelerin iş yaşamında daha rahat yer almalarının desteklenmesi amacıyla, çocuklarını gündüz rahatça bırakabilecekleri Lefkoşa ve Mağusa bölgesinde Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı iki kreşin açılması sağlanacaktır.

 

 

Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, suça  itilmesinin  önlenmesi  için  ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılarak etkin önlemler alınması sağlanacak; ihmal ve istismarın önlenmesi, kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

 

 

Mevcut olan üç merkez yanında engelli gençlerimizin  yoğunlukla  ikamet  ettikleri  Karpaz bölgesinde 18 yaşüstü engelli rehabilitasyon merkezi açılması için çalışmalar yapılacaktır.

 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin çalışmalarını daha etkin kılabilmek için gerekli destek verilecektir.

 

Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri,

Bu programda belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının mutluluğu  ve refahı için elimizden gelen bütün gayreti sergileyeceğimiz konusunda sizleri temin ederiz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Kaynak: Editör:
Etiketler: UBP, -, HP, Hükümet, Programının, Tam, Metni,
Yorumlar
Haber Yazılımı