Home Kıbrıs İnsan Ticaretiyle Mücadele Uluslararası Konferansı online yapılacak

İnsan Ticaretiyle Mücadele Uluslararası Konferansı online yapılacak

by Editör

Mülteci Hakları Derneği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğinde, KKTC’ye özel vurguyla, İnsan Ticaretiyle Mücadele Uluslararası Konferansı 27 Mart Cumartesi günü 10.00 – 17.00 saatleri sarasında online olarak Zoom uygulaması üzerinden ücretsiz olarak düzenlenecek.

Mülteci Hakları Derneği’nden verilen bilgiye göre, konferans, KKTC’de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği (MHD) tarafından yürütülen “İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar” (COMMIT) Projesi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) tarafından yürütülen “İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet” Projesi iş birliğinde düzenlenecek.

Proje Koordinatörleri Fezile Osum ve Ahmet Türkdoğan tarafından yapılan açıklamada, konferansın ana hedefinin insan ticaretiyle mücadelede 𝟰𝗣 (önleme, koruma, kovuşturma ve iş birliği) yaklaşımı hakkında bilgi sağlamak ve güncel tartışmalardan yararlanmak olduğu belirtildi.

Konferansın ayrıca, dünyanın farklı ülkelerinden uzman konuşmacıların katılımı ile beş oturumdan oluşacağı, konferansta, insan ticaretini önlemeye dair uluslararası uygulamaların yanı sıra KKTC’ye ilişkin yerel yasal mevzuat ve mevcut durumu içeren sunumların da olacağı aktarıldı.

Konferansta, Türkçe ve İngilizce simultane çeviri sağlanacak ve ilgilenen herkese açık olacak.

Ön-kayıt gerektiren konferans için kayıt formuna http://bit.ly/3vaGBQT adresinden ulaşılabiliyor.

Konferansa katılım ücretsiz olacak ve katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

Detaylı bilgi Facebook’ta Mülteci Hakları Derneği veya K. T. Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi sayfalarından elde edilebilecek.

Konferansın tam programı şöyle:

Açılış Konuşmaları 10.00 – 10.15
1.OTURUMKovuşturma ve Yasal Çerçeve 10.15-10.30:  Doç. Dr. Ulaş Karan İnsan ticaretiyle mücadelede suçluların kovuşturulması ve Kuzey Kıbrıs’taki  durumun karşılaştırmalı değerlendirmesi
10.30 – 10.45: Av. Sevilay Yıldırımer Kuzey Kıbrıs’ta  insan tacirlerinin cezalandırılmasına ilişkin yerel mevzuat ve insan ticareti mağdurlarının cezalandırılmamasına yönelik inceleme
10.45 – 11.00: Dr. Alison Jobe İnsan ticareti, seks işçiliği ve hak temelli yaklaşımın önemi
11.00 – 11.30 Soru-cevap
ARA
2.OTURUMİnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması 11.40- 11.55 Jean-François Minet Ulusal yönlendirme mekanizmalarının uygulanması: temel ilkeler ve zorluklar 
11.55 – 12.10 Dr. Claire Harley İnsan ticareti mağdurlarına yönelik küresel perspektifler – UNODC Küresel İnsan Ticareti Raporu 2020.
12.10– 12.25 Melani Zinonos Güney Kıbrıs’ta insan ticareti mağdurlarının korunması ve mağdur odaklı yaklaşımın önemi
12.25 – 13.00 Soru-cevap
ARA
3.OTURUMİnsan Ticaretinin Önlenmesi 13.45 – 14.00 Gülşah Gürses İnsan ticareti alanında bilgilendirme kampanyalarının rolü, etkinliği ve eleştirisi 
14.00 – 14.15 Tuba Dündar İnsan ticaretini önlemede STK’ların rolü
14.15 – 14.30 Marina Ntonopoulou Önleme, iyileştirmekten daha iyidir
14.30 – 15.00 Soru-cevap
ARA
4.OTURUMİnsan Ticaretiyle Mücadelede Ortaklıklar 15.10-15.25 Ceren Göynüklü Kuruluşlar arası eylemi teşvik etmek: İşbirliği, koordinasyon ve ortaklık
  15.25 – 15.40 Petya Nestorova İnsan ticaretiyle mücadelede stratejik ortaklıklar kurmak: Avrupa Konseyi Sözleşmesi yaklaşımı
  15.40 – 16.10 Soru-cevap  
ARA
5.OTURUMÖzel Oturum 16.30 – 17.00 Sonia Dentzel Bütüncül Çerçeve: 4P Yaklaşımı
  17.00 – 17.15 Soru-cevap
Kapanış Konuşması 17.15 – 17.30

Related Articles

Ajans Cyprus