Home Kıbrıs “ Kıbrıs sorununa verdiğimiz mücadeleyi yoğunlaştırarak devam edeceğiz”

“ Kıbrıs sorununa verdiğimiz mücadeleyi yoğunlaştırarak devam edeceğiz”

by Editör

Sol Hareket, Yeni Yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, hareketin, 2021 yılında insanca yaşam, eşitlik, demokrasi ve adalet ile Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için verdiği mücadeleyi yoğunlaştırarak devam edeceğini açıkladı.
Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan tarafından yayımlanan Yeni Yıl mesajında, küresel koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu ikilemi bir kez daha ortaya koyduğu belirtilerek, salgının, kapitalizm için insan hayatının değil, karın öncelikli olduğu gerçeğini kanıtladığı ileri sürüldü.
“Tüm dünya salgınla mücadele ederken, egemenler ve sermaye grupları atılacak her adımda ne kadar kazanç ve kâr elde edeceklerini hesaplamaktadırlar” denilen açıklamada, “kapitalizm var olduğu sürece, daha ölümcül virüsler, salgınlar, ekolojik felaketler ve savaşlar yaşamaya devam edeceğiz” ifadesine yer verildi.
Hükümetin salgın yönetiminin, toplumu sağlık, eğitim, ekonomi, sosyal yaşamda çıkmazlarla karşı karşıya bıraktığının savunulduğu açıklamada, Kıbrıs’ta her iki taraftaki milliyetçi kesimlerin salgınını toplumlararası işbirliğini geliştirme yerine, her türlü ilişkiyi kesme, geçiş kapılarını kapatma ve bölünmüşlüğü kalıcılaştırma yönünde fırsat olarak değerlendirip, ülkeyi 2003 öncesine döndürmek için her yolu denedikleri de ileri sürüldü.
2020 yılının Kıbrıslı Türklerin irade, demokrasi ve federal çözüm istençlerinin yok sayıldığı, Kıbrıs sorununu çözümsüzlüğe mahkûm etme yönünde baskı ve müdahalelerin yaşandığı bir yıl olduğu iddia edilen açıklamada, 2020 yılında Kıbrıs’ta çözümsüzlük çabalarının yoğunlaşmasının beklenildiği de ifade edilerek, şöyle denildi:
“Sol Hareket olarak 2021 yılında daha kararlı ve yoğun bir mücadele öreceğimizi, bu bağlamda küresel ve yerelde tüm ilerici ve demokrasi güçleri ile en geniş güç birliğini oluşturma çabalarına durmaksızın devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.”

Related Articles

Ajans Cyprus