Home Kıbrıs Kıbrıslı Türklerin en önemli kişisel sorunu; sağlık ve sosyal güvenlik

Kıbrıslı Türklerin en önemli kişisel sorunu; sağlık ve sosyal güvenlik

by Editör

Avrupa Komisyonu’nun ‘Standard Eurobarometer’ araştırma sonuçları açıklandı

 Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan ve Kıbrıs Türk toplumunu da içeren “Standard Eurobarometer 94- Kış 2020/2021” araştırmasına göre Kıbrıslı Türkler, ülkenin en büyük sorunu olarak “ekonomik durumu” gösterdi. 

    Araştırmaya göre, yüzde 96 ile neredeyse toplumun tamamı koronavirüs salgınının toplum için çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına inanıyor.  Yüzde 87 oranında kişi de koronavirüs salgınının, kişisel anlamda da ciddi mali sonuçlar doğuracağını söyledi.

    Kıbrıslı Türklerin kişisel sorunlarına bakıldığı zaman ise ‘sağlık ve sosyal güvenlik’ konusu en önemli konu olarak gösteriliyor.

    Ülkenin en büyük sorunu olarak gösterilen “ekonomik durum” ise kişisel sorunlarda ikinci sırada yer aşlıyor.

    “Artan fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti” en önemli üçüncü kişisel sorun olarak öne çıktı. İşsizlik  ve eğitim sistemi de diğer önemli kişisel sorunlar olarak gösterildi.

Araştırmada neler var?

   Standart Eurobarometer 94 Araştırması 12-18 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve 5 aday ülke (Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) ile İngiltere, Bosna Hersek, İzlanda, Norveç, İsviçre, Kıbrıs Türk toplumu ve Kosova kara bölgesini içeriyor.

   Araştırma 15 yaş ve üzeri 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Toplumu için saha çalışması ve raporlama, yüklenici Kantar Public şirketi adına, Lipa Consultancy tarafından yürütüldü.

“Yaşamdan memnuniyet oranı geriledi”

   Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı 2021 yılında %65 olarak görüldü. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler, %79 olan Avrupa Birliği ortalamasının 14 puan gerisinde yer aldı.

“Ülkenin en büyük sorun ekonomik durum”

  Kıbrıs Türk toplumunda ülkenin en önemli sorunu olarak 17 puanlık bir artış ile %51 olarak ortaya çıkan “ekonomik durum” gösteriliyor.

   Neredeyse toplumun tamamı (%96) Koronavirüs salgınının toplum için çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına inanmaktadır. Kişisel anlamda da ciddi mali sonuçlar doğuracağını söyleyenler %87 civarında belirlendi.

“Kişilerin gündemindeki en önemli konu; sağlık ve sosyal güvenlik”

    Kişilerin gündemindeki en önemli konular incelendiği zaman ilk üç sıradaki konunun toplumdaki önemli konular ile paralellik gösterdiği görülüyor. 2020’de başlayan ve tüm dünya gibi Kıbrıs Türk toplumunu da etkileyen pandemi ile birlikte, ‘sağlık ve sosyal güvenlik’ konusu 2019 yılında 4. sırada iken, 2021 yılında birinci sırada en önemli sorun olarak yer alıyor (%38).

“‘artan fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti”

   Kapanmaların yaşanması ile ekonominin etkilenmesi, kişisel sorunlarda ikinci sırada “ekonominin durumunun” (%29) yer almasını getirdi, ‘artan fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti’ %23 ile de en önemli üçüncü kişisel sorun olarak öne çıktı. İşsizlik  (İşsizlik (%18) ve eğitim sistemi de (%15) diğer önemli kişisel sorunlar olarak gösterildi.

27 AB ülkesinde benzer bir durum var

   AB, 27 ülkenin oranı da benzer şekilde gerçekleşmiş, kişilerin gündeminde ilk sırada sağlık ve sosyal güvenlik (%32),  ikinci sırada ekonomik durum (%29), fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti konusu (%23) ön plana çıkmıştır. İşsizlik ise, Kıbrıs Türk toplumuna kıyasla, AB 27 ülkelerinde %11 ile 7 puan farkla sıralamanın gerisinde kaldı.

AB ile ilgili olumlu bulunan şeyler de soruldu

    Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucunun ne olduğu ile ilgili sunulan ifadeler arasında ‘AB Üye Devletleri arasında barış’ ifadesi AB 27’de %30 ile ilk sırada yer alırken, Kıbrıs Türk toplumunda da en yüksek oranlar arasında %16 oranı ile sonuç buldu. Yüksek oranlar arasında yer alan diğer cevaplar ise “İnsanların, ürünlerin ve hizmetlerin AB içinde serbest dolaşımı’ (%17) ve ‘!AB’deki sosyal refah düzeyi’ (%17) sıralandı.

Kıbrıslı Türklerin yüze 63’ü demokrasinin işleyişinden memnun değil

    Demokrasinin işleyişi ile ilgili katılımcılara yöneltilen sorularda katılımcıların % 34’ü Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu oran AB 27 ülkelerinin 21 puan altında kaldı. 2019’da Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişi ile ilgili memnun olmama yönünde tavır sergileyen kesim %36 iken, bu oran bugün %63’e yükselmiştir.

Related Articles

Ajans Cyprus