Home Kıbrıs Mutasyon ülkemizde olabilir! | Kıbrıs Haber Ajans

Mutasyon ülkemizde olabilir! | Kıbrıs Haber Ajans

by Editör

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği  vaka artışı devam ederken acilen yapılması gerekenleri açıkladı.Birlik “Ülkemizde saptanan COVID-19 vakalarının daha ağır seyretmesi ülkemize mutasyonlu virüsun ulaşmış olabileceğini düşündürmektedir” ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama

Ülkemizde son 3 hafta içinde COVID-19 vaka sayılarında ciddi artış yaşanmıştır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların gecikmeli veya kısmi uygulanmasıyla birlikte salgın toplum içinde hızla yayılmaktadır. Gelinen bu noktada alınan kararların etkili olmasını sağlamak için kararların eksiksiz ve zamanında uygulanması önem arz etmektedir. Bugüne kadar salgının kontrolü amacıyla  alınan kararların uygulamada aksamaması için gerekli düzenlemelerin yapılmaması ve doğru denetim mekanizmasının geliştirilememesi nedenleri ile beklenen etkinlik sağlanamamış ve bizleri tam kapanma ihtiyacına sürüklemiştir.
Tam kapanma ile hedeflememiz gerekenler şunlardır:
1-Teması en aza indirgemenin yanı sıra toplum içerisinde var olduğunu bildiğimiz ancak tespit edilemeyen aktif COVID-19 vakalarının ve temaslılarının hızlıca saptanması,
2- Ülkemizde uygulanan günlük PCR test sayısının en üst kapasiteye çıkartılması (günlük 5000 ve üzeri),
3- Etkin toplum taraması yapılabilmesi amacıyla AB ülkelerinde de yaygın olarak kullanılan, 15 dakikada, yerinde sonuç verebilen ve kan örneğinden çalışılabilen (uygulama konusunda hata payı olmayan) yeni Hızlı Antijen Testlerinin temin edilmesi,
4- Yeni hizmete girmesine rağmen yatak kapasitesi dolmak üzere olan Acil Durum Hastanesi ile birlikte COVID-19 ve COVID-19 dışı hastaların takip ve tedavisinin eksiksiz ve uygun koşullarda yapılabilmesi için bir planlamanın yapılması,
5- Salgın ile mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi adına yeterli sayıda sağlık personeli sağlanması ve gerekli sayıda istihdamın yasalara uygun şekilde ivedilikle hayata geçirilmesi.
Son haftalarda ülkemizde saptanan COVID-19 vakalarının daha ağır seyretmesi ülkemize mutasyonlu virüsun ulaşmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından hızlıca uygun vaka örneklerinin mutasyon analizi yapılabilecek merkezlere gönderilmesi ve sonuçların hızlıca toplum ile paylaşılması önem arz etmektedir.
Bir yıldır devam etmekte olan bu mücadelede, yüksek risk altında görev alan sağlık çalışanlarının yorgun düşmesi ile hastalıktan korunma zaafiyeti oluşmaması için uygun organizasyonun sağlanıp, gerekli olması halinde takviye edilecek personelin eğitimlerinin tamamlanması elzemdir.
COVID-19 pozitif ve temaslı vakalarının takip ve gereğinde tedavi edildiği karantina merkezlerinin (anlaşmalı otel ve yurtlar) standartizasyonunun sağlanması ve/veya tek merkez haline getirilmesi toplumda bu merkezlerde tedavi olma çekincesini ortadan kaldıracaktır. Ayrıca sağlık çalışanları ve hasta/temaslıların uygulanacak prosedürler için bilgilendirilmesi açısından uygun ve kolayca anlaşılabilir algoritmaların oluşturulması gereklidir. Bu algoritmaların herkesin erişebileceği (otel/yurt oda kapısı içine asılacak yönergeler, sağlık personeli kılavuzu basım ve dağıtımı) şekilde düzenlenmesi elzemdir

Related Articles

Ajans Cyprus