Home Kıbrıs Sağlık Örgütleri: “70 hastaya 1 hemşire”

Sağlık Örgütleri: “70 hastaya 1 hemşire”

by Editör

Sağlık örgütleri, karantina otelleri ile ilgili ortak açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası

karantina otelleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Kovid-19 tanısı konmuş hastaların bir kısmının tedavisinin otel/yurt gibi yerlerde almaya devam ettiğine dikkat çekilerek, sadece PCR testi pozitif olup şikayeti olmayan veya eşlik eden hastalığı ve akciğer enfeksiyonu olmaksızın az miktarda şikayeti olan hastaların izlenebilmesi için hastane dışı tedavi merkezlerinin yeterli donanıma kavuşturulmasının son derece önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, hastane dışı tedavi merkezlerinde, 50-70 hastaya tek bir hemşirenin hizmet verdiği, Pandemi otellerinde hiçbir bilgi-işlem donanımı kurulmadığı için tetkiklerin istenmesinde sorunlar yaşandığı ve otellerde yatan hastaların akciğer röntgeni ve benzeri işlemler için hastaneye nakledilmesinin 2-3 günü bulabildiği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 pozitif hastaların 6 farklı otele yerleştirildiği de savunularak yetersiz olan insan iş gücü kaynaklarının dağıtılarak daha da yetersiz hale getirildiği ve hastaların takiplerinde sorunlar yaşadığı belirtildi.

Örgütler, Kovid-19 pozitif hastalar ve temaslılar aynı binada karma olarak yatırılmaması, hastaların takip ve tedavisinin uygun şartlarda sağlanabilmesi için yeterli sayıda sağlık çalışanının istihdam edilmesi, Kovid-19 pozitif olguların tedavi aldığı merkezlerden gerekli durumlarda hastaneye zaman kaybetmeksizin nakledilebileceği hasta nakil sistemi düzenlenmesi, Pandemi otellerinde bilgi-işlem sistemi ve ilaç takip sistemi kurulması ve hasta takip algoritmasının ivedilikle oluşturulması önerisinde bulundu.

Örgütler, daha iyi bir sağlık hizmeti oluşturulması için işbirliği ve katkıya hazır olduklarını da vurguladı.

Related Articles

Ajans Cyprus