Home Kıbrıs Sol Hareket , 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Sol Hareket , 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı

by Editör

Sol Hareket Cinsiyet Eşitliği Atölyesi adına Beste Su Özarın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özarın mesajında sömürüye dayalı yönetimler ve ekonomik düzenlerin  her zaman cinsiyet ayrımı ve eşitsizliği derinleştirdiğini, her türlü baskı, şiddet ve sömürünün en ağırına maruz kalan kadınlar için şimdi birlik ve direniş zamanı olduğunu kaydetti.

“Desteklediği politikalar tam zıddını söylerken sadece reklam malzemesi olsun diye veya kendi işlerine geliyor diye sahte kadın hakları ve emek savunuculuğu yapan siyasi örgütlerin ve özel sektör kurumlarının bu tavrını reddediyoruz. diyen Özarın, eşit ekonomik ve sosyal hakları talep ettikleri yada savundukları için psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddet ile kalan kadınların her gün verdikleri bu mücadelede yanlarında olduklarını vurguladı.

“Her toplumda da yaşandığı gibi toplumsal cinsiyet rolleri hepimize küçük yaşlarda ailelerimiz tarafından etiketlenirken, saygı algısı kadınlara karşı ortadan kaldırılmaktadır.” diyen Özarın, okularadki eğitimin cinsiyet ayrımını desteklediğini savundu.

Özarın, Sol Hareket Cinsiyet Eşitliği Komitesi olarak, kadınların ve ilerideki nesillerin bağımsızlığı adına İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçirecek olan Ev İçi Şiddet Yasası’nın bir an önce yasalaşmasını, bütçe kapsamına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin eklenmesini,  doğum kontrolü ve kürtaj haklarının düzenlenerek kadın haklarının arttırılmasını, kadın dayanışma merkezleri ve kamusal çocuk bakım merkezleri açılmasını istediklerini belirtti.

Özarın, “Kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışmanın yasaklanmasını, sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesini, kadının ev içi emeği görmezden gelinmemesi, ev emekçisi kadınların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmasını, kadın ticareti ve seks köleliğinin engellenmesi, gece kulüplerinin derhal kapatılması, çalışan erkek bireylerin de doğum izni almasını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş yerlerinde cinsiyet eşitsizliğini ve kayıtsız çalışanları denetlemesinin gerekliliğini buradan haykırarak tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşları alışıla gelmiş eşitsizliği düzeltmeye davet ederiz.” diye ekledi.

Related Articles

Ajans Cyprus