Home Kıbrıs Sol Hareket: “Kadına yönelik şiddete hayır”

Sol Hareket: “Kadına yönelik şiddete hayır”

by Editör

Sol Hareket, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde,” kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddet, baskı ve sömürünün daha da arttığı bir dönemden geçildiğine” dikkat çekerek, “Bu bağlamda kadınlar ile dayanışmamızı bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Kadına yönelik şiddete bir kez daha hayır diyoruz” dedi. 
Sol Hareket adına açıklamada bulunan Deniz Ünlüyol, 25 Kasım çerçevesinde Sol Hareket olarak taleplerini yineleyerek, şiddetin her türlüsüne karşı mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.
Ünlüyol Sol Hareket’in taleplerini şu şekilde sıraladı; 
“Kadına yönelik şiddet, baskı ve tacizlere yönelik tüm cezalar İstanbul sözleşmesi çerçevesinde yürürlüğe girmeli ve uygulanmalı;  Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) öncülüğünde hazırlanan ev içi şiddet yasa tasarısının biran önce yasalaşmalı; kadın dayanışma merkezleri ve kamusal çocuk bakım merkezleri açılmalı; kuralsız, güvencesiz, sendikasız çalışma yasaklanmalı, sendikalaşma zorunlu hale getirilmeli; Kadının ev içi emeği görmezden gelinmemeli. Ev emekçisi kadınların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmalı; Kadının yaşamın her alanında eşit katılımı ve temsiliyeti önündeki engeller kaldırılmalı; Ataerkil toplumsal cinsiyet algılarının ve rollerinin değişimi için her alanda kararlı adımlar atılmalı, eğitim müfredatı yeniden ele alınmalı. Yasalar tüm baskıcı gelenek ve çağdışı unsurlardan arındırılmalı; Kadın ticareti ve seks köleliği engellenmeli, gece kulüpleri derhal kapatılmalıdır.”

Related Articles

Ajans Cyprus