Home Kıbrıs TDP: Girne’den sonra İskele’yi de kaybetmeyelim

TDP: Girne’den sonra İskele’yi de kaybetmeyelim

by Editör

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Safiye Özaltıner, İskele Long Beach bölgesinde yapılması planlanan “Turistik Tesis Projesi”nin, kamu yararı hilafına ve yasa ile mevzuatlara aykırı bir şekilde olmaması gerektiğini belirtti. 
Özaltıner, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu konuda başta Şehir Planlama, Çevre Koruma Dairesi ve İskele Belediyesi’ne görev düştüğünü kaydetti. 
Hangi bölgeye, hangi şart ve şekilde inşaat yapılacağının yasalarla belirlendiğini, söz konusu projenin yapılacağı alanın da belirlenen kurallar çerçevesinde turistik tesis yapımına uygun bir alan olduğunu belirten Özaltıner, ancak söz konusu bölgedeki proje içeriğinin yasaya aykırı bir şekilde planlandığını savundu. 
Binanın hem yüksekliği, hem de deniz tarafındaki huduttan yapılan çekilişinin yürürlükteki mevzuata aykırı bir şekilde planlandığını öne süren Özaltıner, ilgili belediyenin bu şekilde mevcut projeye göre inşaat ruhsatı vermemesi gerektiğini kaydetti. 
Yapılacak olan gelişmenin “Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni” kapsamına uygun olması gerektiğini de belirten Özaltıner, ilgili dosyanın Şehir Planlama Dairesi ve Belediye tarafından mevzuata uygunluğunun incelenmesi gerektiğini kaydetti.

“EN BÜYÜK KÖTÜLÜKLERDEN BİRİ OLUR”
Özaltıner, Girne’de kıyı şeridine yapılan oteller nedeniyle halkın kullanabileceği deniz ve sahil alanları yok denecek kadar azalırken, ayrıca Girne’de doğal hayatı tahrip eden kıyı gelişmesinin sosyal ve ekonomik anlamda kente ve kentliye bir faydası olmadığı tecrübe ile sabitken benzer hatalarda ısrar etmenin bu topluma ve ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olacağı uyarısında bulundu.
Gelecek ve gelişim planlaması Girne’de yaşanan hatalardan gerekli dersler çıkarılarak yapılması gerekirken, aynı hataların İskele’ye taşınmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Özaltıner, “Plansız gelişmelerin kentlerde yarattığı tahribatlar ve ekonomik yıkım ortadayken, benzer uygulamalarda ısrar etmek İskele’yi de yeni Girne olma yoluna sokacaktır. Buna kimsenin, hiçbir yetkilinin hakkı yoktur, olmamalıdır” dedi. 
Öngörülen projenin yasal mevzuatlara uygun bir şekilde yapılmaması halinde, halkın en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan sahilin yapılacak olan binanın gölgesinde kalacağını, doğal ve sosyal yaşamın zarar göreceğini belirten Özaltıner, mevzuata aykırı yapılması durumunda kent ile kıyının bağını koparacak olan bu yatırımın ayrıca halkın sahil şeridine erişimini de zorlaştıracağını kaydetti. 
TDP MYK üyesi Safiye Özaltıner, projede mevzuata aykırılık olduğu bir durumda, konunun halkın bilgisine getirilebilecek yasal zemini yokken, Çevre Koruma Dairesi’nin usulsüzlükleri görmezden gelerek Taslak Çevre Etki Değerlendirme Raporu için toplantı düzenlemesinin yanlışlığına da vurgu yaptı. 
Ülkede planlama yapılırken, parça parça değil, bütünlüklü olarak yapılması ve çevresel, sosyal etkileri ile altyapının birlikte ele alınması gerektiğini kaydeden Özaltıner, “Stratejik Çevresel Planlama Değerlendirmesi” Tüzüğü’nün uygulamaya konmamasının da ciddi bir eksiklik olduğunu kaydetti. Bu tür sorunların yaşanmasının en önemli nedenlerinin başında İmar Planlarının yaşam bulmaması olduğuna dikkat çeken Özaltıner, uzun tartışmaların sonucu siyasi çıkarlar uğruna hayata geçirilemeyen İmar Planı’nın toplum yararına olacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Related Articles

Ajans Cyprus